Wet DBA wees op uw hoede!

De belastingdienst heeft onlangs onder leiding van dhr. Koolmees de resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties  (Wet DBA) bekend gemaakt. Wat is belangrijk om nu al rekening mee te houden?

Bevindingen
Zoals u weet is de handhaving van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld tot 1 januari 2020. Vanaf 1 juli 2018 kunnen echter naheffingen en boetes worden opgelegd in geval van kwaadwillendheid.

Uit het recente onderzoek 2019 kwamen de volgende aanwijzingen naar voren waarbij onjuist handelen werd vermoed:

 • Zzp-ers die niet zelfstandig hun werk kunnen indelen en/of onder gezagsverhouding werken terwijl dit volgens de overeenkomst niet zo zou zijn;
 • Geen vervanging van zzp-er mogelijk;
 • Zelfde werkzaamheden als eigen personeel;
 • Kernactiviteiten bedrijfsvoering worden uitgevoerd;
 • Duur van de arbeidsrelatie is (te)lang;
 • Geen werkzaamheden conform de modelovereenkomst worden uitgevoerd.

Risico’s

Indien er één of meerdere bovenstaande zaken worden aangetroffen bij een controle dan kan dat aanleiding zijn voor een vervolgonderzoek. Hierbij onderzoekt de belastingdienst behalve of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking vooral of er sprake is van (evident) kwaadwillendheid.

Gevolg is dat de belastingdienst indien er geen sprake is van kwade opzet of er onhandigheid in het spel was dan zal de belastingdienst voorlichting geven en de helpende hand toesteken. Indien er wel sprake is van kwaadwillendheid of er sprake is van schijnzelfstandigheid dan wordt dit besproken met de vaktechnische lijn en de stuurgroep DBA van de belastingdienst en kan/zal een boete volgen.

Risico’s samengevat

Indien er sprake is van:

 • geen modelovereenkomst.
 • gezagsverhouding in de praktijk.
 • het ontbreken van vervangingsmogelijkheden.
 • de duur van de werkzaamheden (te) lang is.
 • het soort werkzaamheden niet juist is.

Dan zal vervolgonderzoek plaatsvinden waarna een boete kan/zal volgen.

Advies

Modelovereenkomst
Werk altijd met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst met daarin duidelijk omschreven de resultaten/producten welke opgeleverd moeten worden binnen een bepaalde periode. Let er op bij verlengingen dat hier nieuwe producten/resultaten tegen overstaan.

Gezagsverhouding
Let er op dat de zelfstandige altijd zijn werk zelf mag indelen en zelfstandig mag uitvoeren.

Vervanging
Pas op met in de overeenkomst opnemen dat de zelfstandige niet vervangen mag worden of alleen na goedkeuring van de opdrachtgever.

Duur werkzaamheden
Zorg dat de duur van de werkzaamheden in verhouding is met het soort resultaat/product wat moet worden opgeleverd. Let hierbij ook weer op bij de verlengingen.

Soort werkzaamheden
Let op dat het soort werkzaamheden niet één op één vervanging is van de werkzaamheden die het eigen personeel ook al uitvoert.

Andersoortig werkzaamheden
Is bovenstaande niet (voldoende) mogelijk en wil je toch interim-werk verrichten neem geen risico en werk op een andere wijze.

Contact

Meer weten of heeft u hulp nodig bij inhuur, neem contact met ons op en we helpen u verder. Ook als u geen zzp-er bent en toch op interim basis wil/moet werken.

Marcel van Donge | Directeur Talent123 | m.vandonge@talent123.nl | 06 26 150494