Een kijkje in de wereld van onze professional: Frank Ratelband

Het is donderdag 25 april. Mijn laatste dag bij de gemeente Amsterdam. Via het team van Talent 123 ben ik de afgelopen drie jaar als senior communicatieadviseur ingezet op wat de twee boeiendste klussen uit mijn carrière waren.

Eerst de huisvesting van statushouders en asielzoekers en, vanaf november vorig jaar, de 24-uurs opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam; asielzoekers die zonder verblijfsvergunning uit de asielprocedure komen. Amsterdam is een van de gemeenten die ze opvang biedt, op voorwaarde dat ze aan hun toekomst werken. Dat kan resulteren in alsnog een verblijfsvergunning, vertrek naar een ander land, of naar het land van herkomst. Mijn taak bestond er voornamelijk uit om omwonenden van de beoogde opvanglocaties te informeren, er bewonersbijeenkomsten over te organiseren en die voor te zitten. Dat waren, vrijwel zonder uitzondering, heftige bijeenkomsten.

Gedurende de circa drie jaar dat ik die functie had, heeft Marcel steeds heel persoonlijk contact met me gehouden. “Even een bakkie doen?”, stond er dan op de app. En dan zaten we een half uurtje over het werk te praten; wat goed ging, waar ik tegenaan liep en of ik het nog leuk vond. Want dat was de boodschap die hij altijd bij me achterliet: “Werken moet leuk zijn!”. Dat heeft mij altijd het plezierige gevoel gegeven dat je er echt toe doet bij het team van Talent123 en dat je geen anoniem nummer bent. Ze maken hun slogan ‘Mensgerichte daadkracht” wat mij betreft dubbel en dwars waar.

Hoewel het mijn laatste werkdag is en ik al sinds oktober vorig jaar geniet van mijn ‘senioren basisinkomen’, hou ik niet op met werken. Ik ben al meer dan twintig jaar ook in te huren als gespreksleider en voorzitter van (lastige) inspraak- en informatiebijeenkomsten. Daar ga ik, als het aan mij ligt, nog jaren mee door. En mocht zich aan het begin van de winter weer een klus aandienen, die niet al te lang duurt, uitdagend is en met een hoog afbreukrisico, dan ben ik misschien wel weer geïnteresseerd!

Frank Ratelband
Senior Communicatieadviseur
Programma Ongedocumenteerden