IV Ketenregisseur

Deze opdracht is al ingevuld

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor donderdag 25 juni 2020

Standplaats

Noord-Holland

Periode

Start z.s.m. t/m 01-06-2021

Verlenging

Ja

Inzet

36 uur

Gesprekken

N.n.b

Contact

m.vandonge@talent123.nl

Organisatie

De afdeling Informatievoorziening voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van informatie. Dat doen ze ook voor stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien ze zelfs apparaten van informatie. Dat doen ze met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die zij verstrekken zorgt ervoor dat belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen zij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Het team Project- en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een optimale fit van bedrijfsprocessen en informatievoorziening en voert projecten uit.

Je werkt (grotendeels) gedeconcentreerd en voor deze functie direct bij het organisatieonderdeel wat verantwoordelijk is voor het erfpachtbeheer. Deze afdeling geeft vorm aan de groei en ontwikkeling van de stad en realiseert daarmee gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht uitgeven daarvan; het beheer van onroerend goed en financieel-economische begeleiding en management van ruimtelijke projecten.

IV Ketenregisseur

Je bent een stevige IV Ketenregisseur die in staat is de diverse ketenpartners, leveranciers en eigen ICT vanuit de IV-keten aan te sturen en de samenhang in de informatievoorziening te bewaken. Dat doe je t.b.v. een ongestoorde werking van de ketens. Je zorgt ook voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen, de leverende partners en de ondersteunende informatievoorziening. Je begrijpt de samenhang tussen bedrijfsprocessen, applicaties, data en infrastructuur en de samenhang daartussen en bent in staat de problemen in de ketens met de diverse partijen binnen en buiten de gemeente op te lossen. Je bent procesverantwoordelijke voor de kwaliteit van de keteninformatievoorziening en hebt een trekkersrol bij het continu verbeteren van (beheer)processen, het implementeren ervan en betrekt hierbij de stakeholders.

Voor projecten is het van belang kennis te hebben van de gehele keten (en zelfs stadsbreed meedenkt), zelfstandig een ontwikkelteam te kunnen aansturen en kan begeleiden bij het uitvoeren van de gevraagde ontwikkelfunctionaliteit. Deze ontwikkelingen en daarbij aangesloten functionele requirements moeten kunnen worden vertaald naar teststories. Het opstellen van voortgangsrapportages, gebruik makend van de beschikbare tooling welke past bij een Agile/scrum werkomgeving, is je tweede natuur.

Met de huidige transitie naar de Agile methodiek en een Scrum Framework in het vooruitzicht ben je ook in staat met een scrumteam aan de slag te gaan. Je bent zeer kwaliteit gedreven. Je zorgt ervoor dat fouten ontdekt worden voordat de software in gebruik wordt genomen en bent pas tevreden als de gebruiker de software probleemloos kan gebruiken.

Werkzaamheden

De IV Ketenregisseur is op de hoogte van de initiatieven binnen de keteninformatievoorziening, ontwikkel en functioneel beheeractiviteiten voor de business. Je bent een belangrijke partner en aanspreekpunt voor de business en ICT. Je helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren.

 • Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten);
 • Regievoering op en laten uitvoeren van lifecycle management van het applicatieportfolio;
 • Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen tbv de ontwikkeling van de applicatie;
 • Deelt mee aan het opstellen van jaarlijkse begroting van de keteninformatievoorziening en doet aan budgetbewaking;
 • (Laten) opstellen van beheerrapportages en uitvoeren van voortgangsbewaking;
 • Opstellen van contracten en SLA’s;
 • Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases;
 • Deelname aan projecten en stuurt aan op capaciteit van de ontwikkelaars en leveranciers.
 • Het meedenken en mede opstellen van processen en procedures binnen het testproject;
 • Zelfstandig een ontwikkelteam aansturen;
 • Aanspreekpunt t.a.v. ICT aangelegenheden;
 • Aanbestedingen bestaande applicaties kunnen meedraaien;
 • Pen & Hacktest en Periodieke Audits (Interne Acam en externe Audits);
 • Meewerken bij alle activiteiten binnen het team zoals het opstellen van userstories en het meedenken over de inrichting in de applicaties;
 • Het maken van ketenimpactanalyses of coördineren hiervan;
 • Het opstellen en afgeven van een vrijgavenadvies;
 • Rapporteren over maandelijkse werkzaamheden en opgeleverde resultaten;
 • Het durven aan te spreken van je leveranciers en ICT-organisatie en indien nodig escalatie niet uit de weg gaat (ook in contramodus).

Specifiek aandachtsgebied Leveranciersbeheer kent de volgende activiteiten:

 • Opstellen beleid;
 • Selectie en evaluatie;
 • Het beheer van de relaties met de leveranciers;
 • Aanspreekpunt t.a.v. beheercontracten in samenwerking met demandmanagement en de business;
 • Wensen of verbetering vanuit ontwikkelaars meenemen tijdens onderhandelingsfase;
 • Periodiek status update geven;
 • Service Level Agreement en Diensten Afspraken Procedures beschrijven en periodiek onderhouden van nieuwe en bestaande applicaties;
 • Beheercontracten schrijven, coördineren, reviewen en periodiek onderhouden;
 • Budget monitoren vanuit ontwikkeling (o.b.v. contractmanagement).

De keteninformatiemanager neemt ook deel één of meer Accountteams voor een organisatie eenheid van stadsdelen, stadbeheer en R&E. Hierbij regisseer en organiseer je de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening.

Functie-eisen

 • > HBO/WO opleiding in een relevante richting;
 • Gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation;
 • Actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een (semi) overheid;
 • > 3 jaar ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en /of userstories;
 • > 4 jaar ervaring met ketenmanagement;
 • > 3 jaar ervaring met aansturen van leveranciers en ontwikkelaars;
 • Kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, API’s en/of koppelingen;
 • Werkervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context of binnen een grote corporate omgeving;
 • Ervaring in spilfunctie tussen primair proces, leveranciers en ICT.

Wensen

 • Kennis van Safe (Scaled Agile Framework);
 • Werkervaring binnen grote overheidsorganisaties;
 • Ervaring met gemeentelijke inkoopprocessen.

Competenties

We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business, als kan duwen en trekken bij de uitvoering ervan. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt.

 • Netwerkvaardigheid;
 • Initiatief;
 • Analyserend vermogen;
 • Oordeelsvorming en flexibiliteit;
 • Resultaatgericht.

Aanleveren

 • CV opgesteld in het Nederlands, max. 5 A4tjes;
 • > 1 referentie (wordt alleen geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Motivatiebrief; Geef een motivatie voor deze opdracht én een toelichting per eis, wens en competentie in hoeverre je hieraan voldoet (max. 2 A4tje);
 • Indicatie uurtarief.

Aanbod

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.