Coördinator Informatiesamenleving Zorgdomein

Deze opdracht is al ingevuld

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor dinsdag 23 juni

Standplaats

Zuid-Holland

Periode

01-07-2020 t/m 31-12-2020

Verlenging

Ja, in overleg

Inzet

32 uur

Gesprekken

Maandag 29 juni van 12.00 tot 15.00 uur

Contact

m.vandonge@talent123.nl

Organisatie

Als Coördinator Informatiesamenleving Zorgdomein val je onder de directie Beleid/Informatiesamenleving. De Directie Informatiesamenleving is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agenda setting en door samen te werken in projecten en programma’s.

Coördinator Informatiesamenleving Zorgdomein

De Coördinator Informatiesamenleving Zorgdomein is breed inzetbaar en in eerste aanleg als trekker verantwoordelijk voor de opzet en doorontwikkeling van de informatievoorziening in de Keteninformatisering in de zorgsector ten behoeve van gemeenten. ln dit kader ben je verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Je bereidt de (bestuurlijke) overleggen voor met het Rijk en bent het gezicht naar buiten. Je onderhoudt ambtelijke contacten tot en met directeuren niveau (Rijk) en in de governance op wethoudersniveau.

De opdracht kent de volgende doelen:

 • Coördineren en aansturen van de verschillende projecten op het Zorgdomein, waaronder vertegenwoordiging in de Kerngroep Informatieberaad Zorg, afstemming met het Ketenbureau i-Sociaal Domein en vertegenwoordiging bij de ontwikkelingen rond de informatievoorziening in de Jeugdbeschermingsketen.
 • Strategisch positioneren van gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers.
 • Adviseren van de directie op de specifieke onderdelen.
 • Communicatie van resultaten naar diverse politieke en bestuurlijke gremia.
 • Je bent samen met een collega, het gezicht naar buiten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Strategische beleidsontwikkeling;
 • Agenda setting;
 • Voorbereiden (bestuurlijke) overleggen;
 • Onderhouden van contacten met ketenpartners, waaronder VWS, J&V, BZK, OC&W, Ketenbureau iSociaal Domein, Inlichtingenbureau en de afdelingen Zorg van gemeenten;
 • Inhoudelijke inbreng in de verschillende projecten;
 • Afstemming van de activiteiten binnen de projecten op andere lopende interbestuurlijke trajecten met de betrokken dossierhouders en het zo nodig (op verzoek) participeren in andere relevante afstemmingsoverleggen.

Resultaat van de opdracht

Moderniseren, opzetten en doorontwikkelen van de informatievoorziening in de Ketensamenwerking en deze op de strategische agenda zetten. In eerste aanleg domein van Zorg en ten behoeve van gemeenten.

Functie-eisen

 • > WO opleiding;
 • > 10 jaar werkervaring als strategisch en coördinerend beleidsmedewerker in het sociaal domein voor de zorg, in een multi-stakeholders omgeving;
 • > 3 jaar ervaring met ontwikkelingen op het gebied van decentralisaties in het sociaal domein en ontwikkelingen op het terrein van informatievoorziening en digitalisering.

Wensen

 • > 2 jaar werkervaring op een informatie-afdeling van een gemeente of vergelijkbare overheidsorganisatie;
 • > 4 jaar ervaring als projectmanager;
 • Actueel netwerk en contacten op leidinggevend/ projectleidersniveau bij ketenpartners VWS, J&V, BZK, OC&W, Ketenbureau iSociaal Domein, Inlichtingenbureau, VECOZO, (branche) zorg organisaties (Actiz, Nictiz, ZIN, Jeugdzorg Nederland e.a.).

Competenties

 • Netwerker, heeft een uitgebreid netwerk en is in staat netwerken aan te gaan en te onderhouden;
 • Integrale denker en doener om op samenhang te sturen. Houdt van uitdagingen en weet goed om te gaan met risicovolle en spannende situaties;
 • Strategisch denken en handelen en beschikt over sterke analytische vaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid en kan goed luisteren naar de wensen van gemeenten en weet dit te vertalen naar de lopende projecten;
 • Resultaatgericht, omgevingsbewust, diplomatiek en kunt goed samenwerken en verbinden;
 • Bezit een grote mate van overtuigingskracht en is politiek sensitief.

Aanleveren

 • CV opgesteld in het Nederlands, max. 6 A4tjes;
 • > 1 referentie (wordt alleen geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Motivatiebrief; Geef een toelichting per eis en competentie in hoeverre je hieraan voldoet (max. 1 A4tje);
 • Indicatie uurtarief.

Aanbod

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.