Transformatiemanager Digitalisering Mobiliteit – Noord-Brabant

Digitalisering

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor donderdag 20 augustus 2020

Standplaats

Noord-Brabant

Periode

15-09-2020 t/m 15-09-2021

Verlenging

Ja, 4 x 12 maanden

Inzet

30 uur

Gesprekken

Dinsdagmiddag 1 september 2020

Contact

n.vandonge@talent123.nl

Organisatie

Het team Mobiliteit zorgt, binnen het werkveld mobiliteit, voor de uitvoering en regie over de data- & informatievoorziening, indicatoren etc. Hiermee is het ondersteunend aan alle inhoudelijke opgaven, maar ook verbindend met andere programma’s. Binnen Mobiliteit is een groot deel van de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de wettelijke taken (basis op orde) en creëren ze inzicht in het functioneren van het mobiliteitssysteem en zijn omgeving.

Data wordt gezien als een cruciaal onderwerp in de toekomst van het werkveld mobiliteit. Daar zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande. Denk aan Mobility as a service en Smart mobililty. Data en ontsluiting van datainstrumenten worden als een randvoorwaarde voor de succesvolle uitrol van deze onderwerpen neergezet. En data is steeds belangrijker voor het maken van de juiste beleidsafwegingen en investeringsbeslissingen, zoals tijdig onderhoud en vervangingen, oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten en onderbouwing van maatregelen voor een optimale doorstroming. In de organisatie willen zij data en datagedreven werken vast onderdeel maken van de manier waarop ze beleid maken en uitvoeren.

In de opgave staat innovatie centraal. Dat betekent veel samenwerken, snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en vragen en met een (inter)nationale blik werken. Een belangrijk onderdeel van deze digitaliseringsopgave is de samenwerking in de regio Brabant via een Regionaal DataTeam en met het uitvoeringsprogramma Smart Mobility Zuid Nederland.

Transformatiemanager Digitalisering Mobiliteit

Je werkt mee aan de digitaliseringsopgave voor mobiliteit. Je bent de verbinder om de digitalisering en het datagedreven werken in de inhoudelijke programma’s van mobiliteit (en andere werkvelden waar een link mee ligt) te laten landen, zowel intern als bij de Brabantse partners. Dat geldt voor zowel de traditionele werkzaamheden als bij de smart mobility toepassingen, waarbij het, naast brengen ook gaat om ophalen om de digitalisering weer mee te voeden. Daarnaast ondersteun je en werk je mee aan de vormgeving van de ambtelijke en bestuurlijke afspraken met de partners, landelijk en regionaal.

In fase 1 (tot en met augustus 2021) is het volgende in gang gezet/gerealiseerd:

 • Het ‘gezicht’ van de programmalijn Digitalisering Mobiliteitsdata bij de inhoudelijke programma’s en vernieuwing binnen de organisatie alsook bij de partners;
 • Een eerste invulling gegeven en de basis gelegd voor de aanvullende resultaten: datagedreven werken wordt gefaciliteerd EN datagedreven werken wordt geïmplementeerd. Nota: De verantwoordelijkheid voor deze resultaten ligt breder dan enkel bij jou, namelijk ook bij de inhoudelijke programma’s zelf;
 • Mede sturing geven aan de organisatie achter de opgaven datagedreven mobiliteitsbeleid en datagedreven assetmanagement door samen met programmaleider MSB te sturen op proces en resultaat;
 • Op verantwoorde wijze invulling wordt gegeven aan ‘adaptief’ programmeren (het wel/ niet opnemen van nieuwe werkzaamheden/ projecten die niet in de oorspronkelijke plannen en routemap zijn opgenomen) in samenwerking met programmaleider MSB en projectleider assetmanagement data (AM-data);
 • Je zorgt mede voor een goede voorbereiding van processen en besluiten intern, regionaal en landelijk;
 • Ook met het oog op het goed borgen van leidende principes en randvoorwaardelijkheden borgen als standaardisatie, privacy en security, beschikbaar stellen van data en tooling;
 • Jouw bijdrage aan het rapporteren over middelen (personeel en financieel), voortgang en effecten zowel op programma- als deelprogramma (mobiliteitsdata en AM-data) in samenwerking met de programmaleider MSB en de projectleider AM-data. Jouw focus ligt in deze op de resultaten “datagedreven werken wordt gefaciliteerd EN datagedreven werken wordt geïmplementeerd“.

Je hebt in de eerste fase een overzicht gereed van werkprocessen en beleidskeuzetrajecten waar digitalisering verandering in aanbrengt.

In fase2 (september 2021 – augustus 2022):

 • Doorzetten en afmaken van resultaten fase 1;
 • De crux van deze rol is zorgdragen dat datagedreven werken echt onderdeel wordt van de organisatie en van de regionale partners;
 • En: zorgen dat de onderliggende faciliteiten en kaders (spelregels voor beleid/ studies/ onderzoeken c.q. handboek soldaat) op orde komen.

Hierna zal bekeken worden wat er aan vervolg op de opdracht nodig is. De verwachting nu is dat de periode beschreven onder fase 2 wellicht niet voldoende zal zijn voor een brede implementatie van datagedreven werken. Daarom is een maximale verlenging tot maximaal 4 jaar voorzien. Of hier gebruik gemaakt van zal worden is afhankelijk van de ontwikkelingen in- en extern.

Wie zoeken we?

 • Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van complexe projecten en /of programma’s met een technisch inhoudelijke component. Hierbij heb je samengewerkt met verschillende partijen met diverse belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving.
 • Daarbij heb je een hoge organisatiesensitiviteit: je kunt goed inschatten wanneer er actuele situaties ontstaan die het reilen en zeilen van organisaties kunnen beïnvloeden en handelt daar naar.
 • Je snapt en doorziet snel de diverse werkvelden en beleidsterreinen, wat daar nodig is op welk niveau en welke rol digitalisering daarin speelt/kan spelen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met organisatieveranderingsvraagstukken, waarbij je beschikt over methoden en technieken om transities uit te leggen, te structureren en te managen.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen |

 • > afgeronde HBO+/WO opleiding;
 • > 3 jaar werkervaring in het leiden van complexe projecten gericht op digitaliseringsopgaven op het terrein van mobiliteit. Dit met aantoonbare samenwerking met verschillende partijen met uiteenlopende belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving. Bij voorkeur bij een overheidsorganisatie.
 • Ervaring met grootschalige trajecten rondom implementatie van datagedreven werken, en daarmee samenhangend doorlichten en wijzigen van werkprocessen en change management van organisatie en mens;
 • > 3 jaar werkervaring in het leiden van complexe projecten gericht op digitaliseringsopgaven op het terrein van mobiliteit met verschillende partijen met verschillende belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving.

Wensen

 • Opleiding op het gebied van mobiliteit;
 • > 5 jaar werkervaring in het leiden van complexe projecten gericht op digitaliseringsopgaven op het terrein van mobiliteit. Dit met aantoonbare samenwerking met verschillende partijen met uiteenlopende belangen in een (bestuurlijk) dynamische omgeving (bij een overheidsorganisatie);
 • Ervaring met 3 of meer grootschalige trajecten (implementatie van datagedreven werken, en daarmee samenhangend doorlichten en wijzigen van werkprocessen en change management van organisatie en mens).

Competenties

 • Integraal werken is je op het lijf geschreven; je bent van nature geneigd vanuit een brede invalshoek en toepassingsgebied te kijken en te werken in het verkeer- en vervoersveld, waarbij gevraagd en ongevraagd relaties legt met de relevante beleidsterreinen. Daarbij stel je gerichte vragen om problemen helder te krijgen, waarbij je niet tevreden bent met onvolledige informatie, maar je vraagt en zoekt door voordat besluiten genomen worden;

 • Je bent toont initiatief door uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen neer te zetten en durft daarin het voortouw te nemen;
 • Verbinden en netwerken zit je in het bloed; je maakt gemakkelijk contact en bent in staat duurzame relaties te onderhouden, waarbij je makkelijk en laagdrempelig kunt sparren met mensen uit de eigen of andere clubs;
 • Je bent goed in enthousiasmeren;
 • Je bent vlot en kunt goed schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn door de opdrachtgever vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Motivatiebrief: Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • Aparte toelichting: Geef per eis en wens 1 regel toelichting in hoeverre je hieraan voldoet;
 • > 1 referentie (wordt alleen geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Sollicitatie

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.


Print Friendly, PDF & Email