Technisch Applicatiebeheerder Vernieuwing Informatiesysteem – Regio Utrecht

Technisch Applicatiebeheerder Vernieuwing Informatiesysteem

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor donderdag 13 mei 2021

Standplaats

Odijk

Periode

23-08-2021 t/m 29-07-2022

Verlenging

Ja

Inzet

36 uur

Gesprekken

N.t.b.

Contact

n.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd.
 • Bedoeling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Organisatie

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Technisch Applicatiebeheerder Vernieuwing Informatiesysteem

De doelstelling voor de opdracht is: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Als Technisch Applicatiebeheerder Vernieuwing Informatiesysteem heb je de volgende verantwoordelijkheden en vakmatige taken:

Verantwoordelijkheden

 • Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstelen inzake het wegnemen en oplossen daarvan.
 • Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding.
 • Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding).
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen.
 • Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten.
 • Het adviseren ten aanzien van de samenhang van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen.
 • Het doen van voorstellen in het kader van de administratieve organisatie rond de applicatie infrastructuur componenten CMDB)
 • Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten
 • Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden.
 • Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten.
 • Beheren functionele en technische applicatie configuratie.
 • Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers.
 • Het verzorgen van managementrapportages ten behoeve van de organisatie.
 • Releases.
 • Monitoring.
 • Is de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment en geeft advies. Geeft daarnaast ook ondersteuning van de werking van de applicatieve logging en auditing.

Vakmatige taken

 • Aanmaken / wijzigen / verwijderen pluggable database
 • Aanmaken / wijzigen / verwijderen middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA)
 • Bouwen van de release het beschikbaar stellen van de software/zippen code packaging en dan release bouwen met versie label
 • Aanmaken / beheren owners
 • Communicatie rond de manier van bouw en van de release
 • Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties
 • Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving)
 • Troubleshooting in Weblogic en OSB configuraties
 • Sparring partner van Oracle specialisten (ook van Oracle zelf)
 • Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten
 • Configuration management
 • Analyse Foutsituaties
 • Software Development Lifecycle
 • Andere ontwikkelaars ondersteunen mbt de deployment architectuur en resources
 • Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming
 • Verder ontwikkelen/verbeteren release proces
 • Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op
 • Aanspreekpunt Releases
 • Borgen van de kwaliteit
 • Oplossen Incidenten
 • Monitoring executeren
 • Stakeholder voor Monitoring
 • Bijhouden en verder ontwikkelen van de CMDB

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • > HBO opleiding;
 • Ervaring met continuous deployment / continuous release;
 • Ervaring met agile werken in een complexe geschaalde omgeving;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Java;
 • Bereid om te participeren in Piketdiensten;
 • > 2 jaar werkervaring met Oracle Exadata, Exalogic, pluggable databases en Enterprise Manager Cloud control in een grote (500+) organisatie;
 • Ervaring met het breed participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle kennis cruciaal is. Geef je ervaring aan (bij voorkeur minimaal 2 jaar) met Oracle Middleware producten (WLS, OSB, SOA Suite 12c) of vergelijkbaar binnen een grote organisatie;
 • Ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet (provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie.

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring als technisch applicatiebeheerder in een soortgelijke rol;
 • Ervaring met SelfServicePortals;
 • Kennis van integratie.

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk;
 • Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties;
 • Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën;
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten;
 • Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
 • Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;
 • Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
 • Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten;
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email