Strategisch Regisseur Organisatieontwikkeling – Naaldwijk

Introductie

Deadline

Je reactie graag voor woensdag 19 juni 10:00 uur

Standplaats

Naaldwijk

Periode

Juli 2019 tot 31 december 2019

Verlenging

Ja, 2 maal 6 maanden

Inzet

32 uur

Gesprekken

N.t.b.

Contact

g.vandonge@talent123.nl

Organisatie

De gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Functie

Een toegankelijke overheid, dat is waar Gemeente Westland voor staat. De gemeente is er voor haar inwoners, bedrijven en instellingen en niet andersom. Initiatieven vanuit de samenleving moeten worden gestimuleerd. Bewoners kunnen taken van de gemeente overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid om deze ambitie waar te maken.

De gemeente Westland heeft al veel stappen gezet richting een meer wendbare en flexibele organisatie en wil hier stevig mee verder gaan. Nu is de tijd om de ingezette ontwikkelingen van de laatste jaren af te maken en goed te borgen in de wijze waarop de organisatie werkt. Daarom hebben we een werkgroep organisatieontwikkeling ingericht. Voor de aansturing van deze werkgroep zoeken we een strategisch regisseur organisatieontwikkeling, welke werkt onder directe verantwoordelijkheid van en ook direct rapporteert aan de algemeen directeur. Deze werkgroep organisatieontwikkeling heeft als taak om de algemeen directeur te adviseren over de nemen ontwikkelstappen in de organisatie.


Dat doet de werkgroep langs een ontwikkelagenda die samen met de organisatie is opgesteld en herhaaldelijk wordt vastgesteld door het directieteam. De strategisch regisseur zorgt dat deze agenda door de werkgroep wordt uitgevoerd en zorgt voor de juiste randvoorwaarden. Dat betekent ook dat de samenstelling van de werkgroep in de loop van de tijd kan veranderen, afhankelijk van de speerpunten in de ontwikkelagenda. Eén van de belangrijke speerpunten van de agenda is het werken in opgaven en opdrachten, zodat de organisatie steeds beter in staat is haar mensen en middelen snel en gericht in te zetten op de belangrijkste opgaven. De strategisch regisseur is verantwoordelijk voor een goede inbedding in de gehele organisatie.


Naast het aansturen van de werkgroep zal de strategisch regisseur ook het directieteam begeleiden/coachen in hun taak leiding te geven aan de verandering van de organisatie.

Functie eisen

 • Een afgeronde WO opleiding in de richting bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring met leiding geven en/of organisatieontwikkeling in de publieke sector.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van wendbaar organiseren en werken, het aansturen en begeleiden van teams en het adviseren en coachen van directieteams in vergelijkbare publieke organisaties.
 • Werkervaring bij minimaal 5 organisaties uit de publieke sector in de rol van adviseur en/of regisseur in organisatieontwikkeling op het gebied van wendbaar organiseren.
 • Werkervaring bij een gemeentelijke organisatie binnen de regio Haaglanden.

Competenties

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Verbindend
 • Inspirerend
 • Resultaatgericht
 • Flexibele werkhouding
 • Organisatiesensitief
 • Gedreven
 • Samenwerken

Aanleveren

 • Cv opgesteld in het Nederlands
 • Toelichting op de functie eisen
 • Motivatie
 • 2 referenties
 • Indicatie uurtarief

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op de overheid en mensgericht te werk gaat.


Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef


Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren

Print Friendly, PDF & Email