Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid – Zuid-Holland

Strategisch Adviseur Publieke Gezondheidszorg

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 12 mei 2021

Standplaats

Zuid-Holland

Periode

01-06-2021 t/m 13-12-2021

Verlenging

Ja

Inzet

32 uur

Gesprekken

20 mei 2021 tussen 13.00 en 16.00 uur

Contact

m.vandonge@talent123.nl

Organisatie

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het terrein van volksgezondheid. De wettelijke taken zijn gericht op zowel gezondheidsbevordering als gezondheidsbescherming. In de aanpak van de Coronapandemie gaat het specifiek om dat laatste. Gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor een regionale Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), vaak via een gemeenschappelijke regeling. Enkele grote steden hebben daarnaast een deel van de wettelijke taken in de eigen gemeentelijke organisatie ondergebracht.

Een belangrijke taak in de Wet politiegegevens (WPG) is de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma (RVP), een andere belangrijke taak is gezondheidsbeleid maken. Veel gemeenten sluiten daarnaast ook met lokale partners preventieakkoorden, gericht op een gezonde leefstijl .

De organisatie ondersteunt gemeenten bij die taken en treedt namens gemeenten op als belangenbehartiger, bijvoorbeeld bij het rijk. De organisatie opereert in een complex veld van veel partijen en belangen op het terrein van publieke gezondheid. De keten rondom specifiek de jeugdgezondheidszorg is complex op zowel inhoud als de gevoeligheid rondom het onderwerp maar ook vanwege de vele stakeholders en de (keten)informatievoorziening die nog niet volwassen genoeg is.

Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid

Als Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid ga je aan de slag met het verder op orde brengen van de basis op de dossiers Publieke Gezondheidszorg en daarbinnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Rijks Vaccinatie Programma. Op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en het Rijks Vaccinatie Programma denk en werk je mee aan het regelen van beheer van het digitale dossier JGZ en het realiseren van ‘informed consent’.

Je brengt als Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid (integrale) adviezen uit op het gebied van beleid en informatisering met als doel de keten Jeugdgezondheidzorg en het Rijks Vaccinatie Programma te verbeteren. Je geeft mede uitvoering aan Corona gerelateerde vraagstukken in de vorm van advisering, opstellen notities, gesprekken.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Adviseert in- en extern over beleid, standpunten, aanpakken en/of producten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg;
 • Voert regie op tactische projecten en processen;
 • Heeft binnen de publieke gezondheidszorg reeds een netwerk en zet dit in op strategisch/tactisch niveau;
 • Helpt bij het ontwikkelen van een meerjaren beleid, standpunten, aanpakken en/of producten op het gebied van de Publieke gezondheidszorg en daarbinnen specifiek de Jeugdgezondheidszorg;
 • Bereidt (bestuurlijke) overleggen voor;
 • Onderhoudt contacten met ketenpartners, waaronder ministeries als VWS, J&V, BZK, OC&W, koepelorganisaties zoals GGD GHOR Nederland en ActiZ en branchepartijen;
 • Draagt, samen met collega’s zorg voor inhoudelijke inbreng in de verschillende projecten;
 • Stemt af over de activiteiten binnen de projecten op andere lopende interbestuurlijke trajecten met de betrokken dossierhouders vanuit de organisatie en het zo nodig (op verzoek) participeren in andere relevante afstemming overleggen.

Het resultaat van de opdracht is:

 1. Vanuit de organisatie namens gemeenten een ingericht proces inclusief plan van aanpak waarbij de organisatie de belangenbehartiging kan uitvoeren.
 2. Grip op de dossiers JGZ en RVP door een richting voor de toekomst (3-5 jaar) en een plan van aanpak om daar te komen afgestemd met belangrijkste ketenpartijen.
 3. Besluitvorming rondom de gekozen richting en aanpak binnen de organisatie en de verantwoordelijke commissies.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • > WO opleiding (bestuurskundig of bedrijfsmatig of juridisch of informatiekundig richting);
 • > 5 jaar werkervaring als adviseur binnen het Sociaal Domein met name op het gebied van de publieke gezondheidszorg;
 • > 5 jaar ervaring met beleidsvraagstukken op het gebied van publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg;
 • > 3 jaar ervaring met informatieseringsvraagstukken op het gebied van jeugdgezondheidszorg op landelijk en/of gemeentelijke niveau.

Wensen

 • > 3 jaar werkervaring als adviseur op het gebied van (Jeugd)gezondheidszorg binnen de overheid op landelijk niveau (Ministeries, VNG, ZBO’s) of bij gemeenten;
 • Werkervaring in het inrichten van processen van organisatorische en informatiekundige verandering en vernieuwing binnen het Sociaal Domein en specifiek de Publieke Gezondheidszorg;
 • Actueel aantoonbaar bestuurlijk netwerk en contacten bij de ketenpartners VWS, J&V, BZK, OC&W, GGD-GHOR Nederland, ActiZ, gemeenten;
 • > 1 jaar werkervaring met de aansturing van programma’s en/of projecten met een zware Informatiekundige component in de afgelopen 5 jaar binnen een complex bestuurlijke context binnen het Sociaal Domein.

Competenties

 • Netwerken, heeft een uitgebreid netwerk en is in staat netwerken aan te gaan en te onderhouden
 • Is een integrale denker en heeft organisatiesensitiviteit om op samenhang te sturen. Houdt van uitdagingen en weet goed om te gaan met risicovolle en spannende situaties;
 • Is in staat strategisch te denken en te handelen en beschikt over sterke analytische vaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid en kan goed luisteren naar de wensen van gemeenten en weet dit te vertalen naar de lopende projecten;
 • Je bent resultaatgericht, omgevingsbewust, diplomatiek en kunt goed samenwerken en verbinden;
 • Je bezit een grote mate van overtuigingskracht en bent politiek sensitief.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email