Sr. Projectondersteuner ICT Project-, Programma en Interimmanagement – Regio Utrecht

Sr. Projectondersteuner ICT Project-, Programma en Interimmanagement

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 27 maart 2023

Standplaats

Regio Utrecht

Periode

01-06-2023 t/m 31-05-2024

Verlenging

Ja

Inzet

28 – 36 uur

Gesprekken

N.t.b. 

Contact

Naomi van Donge | n.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: Vanuit het IV portfolio voor 2023 zullen naast een groot aantal lopende programma’s en projecten, ook nieuwe trajecten gestart gaan worden. 
 • Bedoeling: De senior projectondersteuner ICT wordt aangesteld om een assisterende rol te vervullen bij de realisatie van veranderdoelen van de korpsleiding.
 • Persoonlijkheid x vaardigheid: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Senior projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties.

Organisatie

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma’s en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. De missie van PPI: “Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B”.

PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.

Vanuit het IV portfolio voor 2023 zullen naast een groot aantal lopende programma’s en projecten, ook nieuwe trajecten gestart gaan worden. De vraag naar project professionals is daarmee groter dan de beschikbare interne capaciteit en dat leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit extern in te huren om een bijdrage te leveren aan het succesvol afronden van programma’s en projecten.

Sr. Projectondersteuner ICT Project-, Programma en Interimmanagement

De senior projectondersteuner ICT bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement wordt aangesteld om een assisterende rol te vervullen bij de realisatie van veranderdoelen van de korpsleiding. Het gaat hierbij om veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie.

Beoogd resultaat:

De opdracht die jij als senior projectondersteuner krijgt is het het binnen twee jaar in nauwe samenwerking met de projectmanager succesvol uitvoeren en afronden van twee projecten van de projectenkalender. In verband met de heimelijkheid van de projecten wordt over de inhoud in het verificatiegesprek nader met de kandidaat gecommuniceerd.

Verantwoordelijkheden

De senior projectondersteuner ICT is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

 • Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
 • Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
 • Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
 • Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
 • Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
 • Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
 • Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
 • Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
 • Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.

Contacten

 • Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten.
 • Projectmedewerkers, collega’s van andere lijn afdelingen.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau;
 • Prince 2 , IPMA-D of IPMA-PMO gecertificeerd;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als Senior projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied Projectmanagement binnen (Semi-)/overheid of grote organisatie (> 1000 medewerkers).

Wensen

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Principal Toolbox/Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken.

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Organisatievermogen – Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid – Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Kwaliteitsgerichtheid – Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Flexibel gedrag – Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Samenwerken – Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • Op de opdracht afgestemd CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 6 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • 2 referenties met contactgegevens (In geval van een intakegesprek worden deze soms geraadpleegd door de opdrachtgever);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. 

 • Je ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging en binnen 3 dagen na sluitingstermijn/beoordeling altijd een beargumenteerde terugkoppeling.
 • Heb je tussendoor vragen dan kun je bij de contactpersoon terecht voor meer informatie b.v. over wie de eindklant is en over de opdracht overeenkomst. Tevens kunnen we je transparant adviseren over de tariefstelling.

Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie.

Waarom Talent123?

Talent123 is een familiebedrijf en bemiddelt voor tijdelijke vacatures en interim opdrachten binnen de overheid voor verander- en/of ontwikkelopdrachten. Wij werken samen met ZZP’ers en sollicitanten die openstaan voor een detachering bij de overheid. Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd

Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.


Print Friendly, PDF & Email