Regionale Implementatiecoach Omgevingswet – Zuid-Holland

Regionale Implementatiecoach Omgevingswet

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 18 augustus 2021

Standplaats

Den Haag

Periode

Start z.s.m. t/m 30-11-2021

Verlenging

Ja, per 3 maanden

Inzet

18 – 32 uur

Gesprekken

Maandag 23 augustus, tussen 11.30 en 13.00

Dinsdag 24 augustus, tussen 14.00 en 14.30 uur

Contact

n.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking.
 • Bedoeling: De regionale implementatiecoach omgevingswet (RIO) ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD) bij de invoering van de Omgevingswet.
 • Persoonlijkheid x vaardigheid: In de fase waarin het programma zich nu bevindt, is specifieke expertmatige kennis van VTH, planvorming en DSO gewenst.

Organisatie

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De organisatie ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Regionale Implementatiecoach Omgevingswet

De regionale implementatiecoach omgevingswet (RIO) ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD) bij de invoering van de Omgevingswet.

Je bent als Regionale Implementatiecoach Omgevingswet het eerste aanspreekpunt in en verantwoordelijk voor de regio’s Twente en IJsselland. Je maakt deel uit van een landelijk samenwerkingsteam van RIO’s. Je biedt hulp bij vragen op regionaal niveau en stimuleert de samenwerking in de (interbestuurlijke) keten. Je draagt eraan bij dat de implementatie van nieuwe werkwijzen, nieuwe kerninstrumenten en dienstverlening door gemeenten plaatsvindt gebaseerd op het collectieve ondersteuningsaanbod. Uitgangspunt is dat de RIO zelfstandig het merendeel van de vragen zelf kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod. Waar nodig vorm je de schakel naar specialisten in de programmaorganisatie.

In de fase waarin het programma zich nu bevindt, is specifieke expertmatige kennis van VTH, planvorming en DSO gewenst. De afstemming in de regio’s zal met name plaatsvinden met de gemeentelijke programmamanagers en/of projectleiders. De RIO dient echter ook bestuurlijke antennes te hebben en waar nodig managers en bestuurders te helpen om de invoering van de Omgevingswet te bevorderen. De ondersteuning wordt programmatisch ingestoken, waarbij de vraag vanuit de regio input voor de programmering vormt en de planning c.q. roadmaps van de koepels, BZK en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je stimuleert bevoegd gezagen om voorbereidingen te treffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je activeert ze om aan de slag te gaan met alle aspecten van de invoering van de wet, bijvoorbeeld door middel van deelname aan simulaties en presentaties in diverse overleggremia,- werkplaatsen en- aan inhoudelijke interactieve sessies met als doel de werkende keten te realiseren.
 • Je ondersteunt betrokken organisaties in de regio door te wijzen op producten en diensten (de organisatie en Ads instrumentarium) die voor hen als ondersteuning bij de invoering van de wet zijn ontwikkeld.
 • Je legt en onderhoudt relevante relaties in jouw regio’s.
 • Je signaleert de behoefte in het gemeentelijk veld op regionaal niveau en deelt die met de programma’s Omgevingswet. Daarnaast behandel en beantwoord je inhoudelijke niet unieke vragen op consistente wijze.
 • Met je expertmatige kennis van de DSO-, VTH- e/o de Planketen ondersteun je je regio’s bij specifieke vragen en je deelt deze met je (RIO) collega’s.
 • Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken:
  • Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde;
  • Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde;
  • Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen het programma.
 • Signalen en behoeften uit de regio teruggeven aan het programma zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden.

Resultaat van de opdracht Regionale Implementatiecoach Omgevingswet

 • Er is zorg gedragen dat gemeenten en uitvoeringsorganisatie in de regio’s Twente en IJsselland bekend zijn met de (minimale) opgave voor de invoering van de Omgevingswet.
 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de regio’s Twente en IJsselland zijn geïnformeerd over de voor hen ontwikkelde producten en diensten ter ondersteuning van de invoering van de wet.
 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn door het ondersteuningsaanbod van de organisatie en Ads beter in staat om de Omgevingswet te implementeren.
 • De organisatie en Ads-programma organisaties hebben op basis van jouw terugkoppeling een beter beeld van de uitdagingen en issues in de invoering van de omgevingswet zodat de ondersteuning aangepast kan worden.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • WO werk- en/of denkniveau met een bestuurskundige, bedrijfskundige of informatiekundige achtergrond
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van complexe implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s.
 • Werkervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in de fysieke leefomgeving;
 • Expertmatige kennis van de DSO- e/o VTH- e/o planketen

Wensen

 • > 5 jaar aantoonbare werkervaring met omvangrijke implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder complexe inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s;
 • > 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet en/of de fysieke leefomgeving;
 • Kennis van het ondersteuningsaanbod van de VNG en Ads op het gebied van de invoering van de Omgevingswet.

Competenties

 • Omgevingsbewust (intern en extern);
 • Doortastend;
 • Analytisch sterk;
 • Flexibel;
 • Communicatief & verbindend;
 • Proactief, creatief in zoeken mogelijkheden.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email