Projectmanager inrichting IV organisatie – Zuid-Holland en Utrecht

Projectmanager inrichting IV organisatie

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 5 mei 2021

Standplaats

Den Haag en Utrecht

Periode

21-05-2021 t/m 31-01-2022

Verlenging

Ja

Inzet

32 uur

Gesprekken

week 19 2021

Contact

n.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: Specialisme, niet voorhanden in formatie OM (project Inrichting IV).
 • Bedoeling: Het nieuwe organisatie-onderdeel (IV-organisatie) moet in 2021 worden ingericht. Om dit geheel in goede banen te leiden zoeken we een ervaren Projectmanager inrichting IV organisatie die samen met de directeur IV / kwartiermaker en zijn team dit project in goede banen leidt.

Organisatie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt – samen met de politie en andere ketenpartners -voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord, en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen, slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat er iemand naast hen staat, en de samenleving voelt dat het recht bij het OM in goede handen is. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het OM is een organisatie waar ze ook gebruik willen maken van elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten.

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd.

De IV-kolom is een nieuw te vormen organisatieonderdeel van het OM. In de IV-organisatie worden enkele bestaande organisatieonderdelen ingevoegd (CIO-Office en DVOMi).

Projectmanager inrichting IV organisatie

Het Openbaar ministerie heeft recentelijk besloten om de IV onderdelen en verantwoordelijkheden landelijk te organiseren. Hiertoe dient er een nieuw organisatie onderdeel vormgegeven te worden ressorterend onder een Directeur IV die rechtstreeks rapporteert aan het college en de volledige eindverantwoordelijkheid heeft over alle IV binnen het Openbaar Ministerie.

Per 1 april gaat de eerste fase in onder leiding van de directeur IV a.i, die als kwartiermaker zijn organisatie gaat vormgeven. De gekozen aanpak is projectmatig. Het gehele COPAFIJTH zal tot het aandachtsgebied van dit project behoren. Om dit geheel in goede banen te leiden zoeken we een ervaren Projectmanager inrichting IV organisatie die samen met de directeur IV en zijn team dit project in goede banen leidt.

Werkzaamheden

Het nieuwe organisatie-onderdeel (IV-organisatie) moet in 2021 worden ingericht. De directeur IV is daar eindverantwoordelijk voor. De directeur IV behoeft ondersteuning in deze, zowel procesmatig, als inhoudelijk en projectmatig. Als Projectmanager inrichting IV organisatie zal je onder andere de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

 • Mee-adviseren over de inrichting van de IV-kolom;
 • Adviseren over het proces om tot een beschrijving van deze inrichting te komen;
 • Coördineren van de implementatie van deze beschrijving.

Bij al deze werkzaamheden: afstemmen met en betrekken van relevante stakeholders / belanghebbenden, conform de regels en beleid van het OM en met specifieke aandacht voor de betrokkenheid van de medezeggenschap.

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

Project

 • zorgen voor een actueel plan op hoofdlijnen.
 • vertaling naar acties komende periode.
 • zorgdragen voor uitvoering van deze acties.
 • risico’s onderkennen en mitigeren.
 • voortgang rapporteren.

Inhoud en proces

 • adviseren over inrichting en proces.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • > WO opleiding;
 • > 5 jaar werkervaring, inzake advies en projectmanagement;
 • > 5 jaar werkervaring bij de overheid en in het strafrechtdomein;
 • > 6 jaar ervaring met advies en projectmanagement;
 • Ervaring met implementatie en inrichten van nieuwe processen binnen een organisatie.

Competenties

 • Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen;
 • Deskundig en in staat je kennis en ervaring snel in te zetten;
 • Laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren;
 • Kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig;
 • Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email