Projectleider Telefonie – Zuid-Holland

Projectleider Telefonie

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor maandag 17 mei 2021

Standplaats

Zuid-Holland

Periode

01-07-2021 t/m 01-10-2021

Verlenging

Ja

Inzet

8 – 32 uur

Gesprekken

Week 21/22

Contact

m.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: In verband met aflopende contracten heeft de Universiteit de behoefte om het inkooppakket Telefoniediensten opnieuw Europees aan te besteden. Binnen de Universiteit wordt door het CIO Office het beleid m.b.t. telefonie opgesteld.
 • Bedoeling: Als Projectleider Telefonie wordt je verantwoordelijk voor definitie en aansturing van het project Europese Aanbesteding Telefonie.

Organisatie

De dienst Informatie Technologie (ong. 110 fte) is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de Universiteit die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader.

In verband met aflopende contracten heeft de Universiteit de behoefte om het inkooppakket Telefoniediensten opnieuw Europees aan te besteden. Binnen de Universiteit wordt door het CIO Office het beleid m.b.t. telefonie opgesteld.

Projectleider Telefonie

Als Projectleider Telefonie wordt je verantwoordelijk voor definitie en aansturing van het project Europese Aanbesteding Telefonie. Dit project heeft als doel de Europese Aanbesteding van het contract voor Telefonie voor te bereiden, uit te voeren en vervolgens om de geselecteerde oplossing(en) binnen de Universiteit te implementeren. Onder andere de volgende aspecten/taken komen hierbij aan de orde:

 • Opstellen overall PID gehele aanbestedingsproces (voorbereiding, aanbesteding en migratie/implementatie)
 • Optioneel: marktconsultatie
 • Vaststellen scope van de aanbesteding
 • Ophalen en vaststellen van eisen en wensen business en diensteneigenaar en opstellen Programma van Eisen en Wensen (functional en non-functional)
 • Regie voeren over en mee schrijven aan aanbestedingsdocumenten en aanbestedingsproces (aanbestedingsstrategie, prijzenblad, nota van inlichtingen)
 • Projectleiding van implementatie/migratie project
 • Overdracht aan beheer

Dit project wordt voor de Universiteit in opdracht van Professional Services uitgevoerd door de dienst IT, in nauwe samenwerking met o.a. de afdelingen Inkoop, CIO Office en Finance. Als Projectleider Telefonie rapporteer je functioneel aan de afdelingsmanagers IT Service Desk en Generic IT. Verder werk je nauw samen met de specialisten uit de betrokken afdelingen.

Om de rol goed te kunnen vervullen heb je meerjarige aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld van Europese Aanbestedingen. Ook verwachten ze van jou als Projectleider Telefonie inhoudelijke materiedeskundigheid en marktkennis op het gebied van telefonie (vast en mobiel) zodat je zelf een directe inhoudelijke bijdrage kan leveren aan onder meer de onderwerpen marktconsultatie, ophalen en vaststellen van requirements en het opstellen van het Programma van Eisen en Wensen.

Verder ben je een zelfstarter, pro-actief, initiatiefrijk, een zeer ervaren projectmanager, leg je de verbinding en laat je mensen samenwerken. Tegelijk geef je duidelijk en effectief sturing en escaleer je wanneer noodzakelijk. Kwaliteitsbewustzijn enerzijds maar ook pragmatisme anderzijds staan hoog in je vaandel.

Verantwoordelijkheden

 • Opstellen en uitvoeren van het projectplannen en -planningen (projectbrief, PID, budget, …)
 • Opstellen en uitvoeren van het projectplan en -planningen (projectbrief, PID, budget, …)
 • Operationele en functionele aansturing van bij het project betrokken functionarissen zoals architecten, beheerders, etc.. (nb: binnen de Universiteit wordt niet met dedicated project-teams gewerkt)
 • Afstemmen van ontwerp- realisatie- en implementatie afspraken met de organisatie van de Universiteit (regievoerder en relatiemanager richting organisatie)
 • Zorgdragen voor opstellen functionele en non-functionele eisen, het ophalen van de klantvraag en de vertaling hiervan in een Programma van Eisen en Wensen voor de aanbesteding en PID voor de implementatie.
 • De Europese Aanbesteding en het bijbehorende traject.
 • Zorgdragen voor een diepgaand en uitgebreid testtraject.
 • Afstemming over resultaten, middelen, resources en financiën met de project stuurgroep en lijnmanagers
 • Bewaken van de kwaliteit van de opgeleverde projectresultaten en de conformiteit aan eisen op gebied van architectuur, security en privacy beleid
 • Bewaken van de integriteit en integraliteit van de project producten
 • Voortgangsbewaking en rapportage.

Inzet

Voor het project wordt een drietal fases voorzien waarbij voor elke fase de verwachte inzet van de projectmanager anders zal zijn. Neem met ons contact op voor de details.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • > 6 jaar ervaring als (senior) projectmanager / projectleider van Europese aanbesteding trajecten vanaf behoefte stelling via opstellen Programma van Eisen tot en met implementatie;
 • Aantoonbare materie deskundigheid in het aandachtsgebied Telefoniediensten (vast en mobiel);
 • > 6 jaar ervaring als (senior) projectmanager projectleider met de functionele opzet en aansturing van multi-disciplinaire projectorganisaties;
 • Op basis van werkervaring bewezen in staat om functionele en niet-functionele eisen in kaart te brengen en de klantvraag op te halen.

Wensen

 • Aantoonbare ervaring met onderwijs (of vergelijkbare) sector maar ook binnen commerciële organisaties / bedrijfsleven;
 • Certificaat op minimaal IPMA-C niveau of vergelijkbaar;
 • CEFR Engelse taalvaardigheid (CEFR niveau B1 of hoger).

Competenties

 • Communicatief sterk in woord en geschrift (boegbeeld naar organisatie);
 • Resultaat gericht;
 • Conceptueel vermogen;
 • Verbindend leiderschap;
 • Overtuigingskracht;
 • Kostenbewust handelen.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email