Kwartiermaker Programma Bedrijfsvoering Beleid & Advisering – ‘s-Hertogenbosch

Introductie

Deadline

Je reactie graag voor woensdag 17 juli 10:00 uur

Standplaats

‘s-Hertogenbosch

Periode

15 aug 2019 tot 1 jan 2020

Verlenging

Ja

Inzet

36 uur

Gesprekken

1e/2e week van augustus

Contact

g.vandonge@talent123.nl

Organisatie

Het is voor de organisatie noodzakelijk om slim, snel en effectief aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit stelt eisen aan de organisatie als het gaat om kwaliteit en adaptiviteit. Hierbij past een nieuwe programmering van 22 programma’s die bij gaan dragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen. In de zoektocht naar een nieuw team zijn inmiddels 16 programmamanagers geselecteerd. Zij gaan als collectief aan de slag om kwartier te maken tot eind 2019. Vanaf 1 januari 2020 starten deze nieuwe programma’s.

Dit team is een collectief dat qua samenstelling en persoonlijkheden complementair is. Met elkaar; waarbij ieder zijn/haar eigen persoonlijke competenties en kwaliteiten kan inzetten om gezamenlijk te werken aan de realisatie van de opgaven van de organisatie.

Van de 22 programma’s zijn er 6 programma’s nog niet ingevuld, waarvan 5 concernprogramma’s: Ondersteuning bestuur & management, Bedrijfsvoering beleid & advisering, Dienstverlening, Dienstverlening ICT, Sturingsinformatie & administraties en het aanjaagprogramma ‘Trends’.

Concernprogramma’s

De concernprogramma’s zijn van karakter meer ondersteunende en faciliterende programma’s. De basis van de beoogde inrichting blijft het bieden van toegevoegde waarde: de juiste kwaliteit tegen de juiste kosten. Die kwaliteit komt tot uiting in: betrouwbaar en voorspelbaar, klantgericht en betrokken, innovatief en adaptief, integraal en samen. Om dat te bereiken, staat het klantperspectief en een gemeenschappelijke klantbenadering centraal. Voor adviesprocessen is maatwerk en nabijheid (customer intimacy) het uitgangspunt. Voor meer gestandaardiseerde dienstverlening efficiëntie en stabiele kwaliteit (operational excellence).

Functie

Je start als kwartiermaker in het collectief met het in gezamenlijkheid inrichten van de programma’s. Hierbij werk je intensief samen met de andere programmamanagers. Voor jouw programma specifiek ga je zorgen dat dit inhoudelijk en organisatorisch wordt ingericht zodat het programma per 1 januari 2020 kan starten. In deze fase ben je uitstekend in staat de organisatie te vertegenwoordigen en richting te geven in beleidsbepalende overleg gremia en samenwerkingsverbanden door middel van het uitdragen en behartigen van strategische inhoudelijke standpunten. Ten aanzien van de inzet van mensen binnen jouw programma werk je nauw samen met de H-managers, die binnen onze organisatie verantwoordelijk zijn voor het optimaal benutten en inzetten van ons menselijk kapitaal.

Verantwoordelijkheden

 • Je stuurt op het integraal ontwikkelen van beleid op alle middelenaspecten en de daarbij behorende kaders gerelateerd aan de visie van de directie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van integrale advisering. Samen met de collega’s het beleid nog beter laten aansluiten bij de ontwikkeling buiten, de behoefte van bestuur en organisatie en dit op een integrale en zelfbewuste wijze vanuit het programma te doen.
 • Je hebt de verantwoordelijkheid te komen tot een overzicht van benodigde inzet op de adviesdiensten voor 2020 opgehaald en afgestemd bij de collega programmamanagers.
 • Vanuit je rol als kwartiermaker kom je met een voorstel voor de definitieve invulling van de programma- en projectinrichting.
 • Je toont eigenaarschap in het aanjagen van een cultuur- en gedragsverandering waarbij integraal, projectmatig en procesgericht wordt gewerkt en waarin resultaatgerichtheid, eigenaarschap en elkaar aanspreken vanzelfsprekend is.
 • Je werkt samen met de andere programmamanagers aan een gezamenlijke innovatieagenda met als doel een voortdurende ‘state-of-the-art’ bedrijfsvoering.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde/bestuurskunde.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als programmamanager of een vergelijkbare leidinggevende rol binnen een bedrijfsvoeringsomgeving, bij voorkeur bij een (semi-) overheidsorganisatie van minimaal 500 fte.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met programma- en procesmanagement waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor het aansturen en herinrichten van organisatieonderdelen en het optimaliseren van werkprocessen in een bedrijfsvoeringsomgeving.
 • Je hebt ervaring met het uitrollen van procesgericht werken en het opzetten van een advies orgaan/bureau.
 • Ervaring binnen een provinciale organisatie is een pré.

Aanleveren

 • Cv opgesteld in het Nederlands
 • Toelichting op de functie eisen
 • Motivatie
 • 2 referenties
 • Indicatie uurtarief

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op de overheid en mensgericht te werk gaat.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef

Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren

Print Friendly, PDF & Email