Ketenregisseur IV Wvggz – Zuid-Holland

Ketenregisseur

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor maandag 6 juli 2020

Standplaats

Zuid-Holland

Periode

Start z.s.m. t/m 31-12-2020

Verlenging

Ja

Inzet

18 uur

Gesprekken

Vrijdag 10 juli 2020, van 10 tot 13 uur

Contact

m.vandonge@talent123.nl

Organisatie

Binnen de organisatie werken collega’s van verschillende afdelingen samen aan de opgave Zorg en Veiligheid. Binnen die opgave vallen beleidsterreinen die zich kenmerken door een nauwe verwevenheid van zorg en veiligheid. Eén onderdeel daarvan is een project dat gemeenten ondersteunt bij alles wat speelt rond de wet verplichte GGZ (Wvggz), die per 1 januari 2020 in werking is getreden. De Wvggz heeft implicaties voor verschillende ketenpartners, waaronder voor gemeenten. Zo is bijvoorbeeld de rol van burgemeesters veranderd, heeft de gemeente een rol gekregen in het onderzoek naar mensen die mogelijk verplichte ggz nodig hebben alsook in het ontvangen en doorgeleiden van meldingen en is de informatie-uitwisseling met ketenpartners veranderd. Tot eind 2019 zijn de ketenpartijen druk doende geweest met de voorbereidingen voor de wet. Vanaf begin dit jaar volgen zij de uitvoering en verrichten waar nodig acties in het kader van nazorg en doorontwikkeling. Deze zorg is nodig, omdat nog niet alle werkprocessen optimaal zijn ingericht. Eind juni verandert binnen de organisatie, net als bij veel ketenpartners, de projectmatige begeleiding van de implementatie van de Wvggz. Het werk is dan echter nog niet volledig afgerond. Daarom wordt onder andere een ketenbrede ondersteuningseenheid ingericht en bemenst, dan wel de programmatische aansturing op het resterende deel van het implementatietraject anders ingericht. De opdrachtgever hecht er waarde aan om aan deze bemensing bij te dragen.

Ketenregisseur IV Wvggz

Als Ketenregisseur IV Wvggz ga je, binnen de ondersteuningseenheid, de ketenpartners bijstaan bij de verdere implementatie van de Wvggz, specifiek op de vlakken ICT/IV en kennisontwikkeling, kennisdeling en versterking in de regio’s, waaronder het realiseren van een adequate monitoring. De verdere implementatieondersteuning richt zich op:

 • Het in kaart brengen van wensen voor doorontwikkeling van de IV en het maken van verandervoorstellen op basis van bondige impact analyses en business cases.
 • Het meewerken aan het opstellen en duiden van de ketenmonitor.
 • Het verzamelen van knel- en verbeterpunten vanuit contacten met de gemeenten en regio’s.
 • Deze knelpunten vervolgens analyseren en waar mogelijk voorzien van een antwoord/oplossing.
 • Deze oplossingen kunnen behalve in het werkproces ook in de IV liggen.
 • Antwoorden en oplossingen worden teruggekoppeld aan de regio’s, om zo invulling te geven aan kennisdeling.

Resultaat van de opdracht

 • Een goede afronding van de implementatie van de Wvggz bij gemeenten (in samenhang met ketenpartners) zodat de Wvggz ketenbreed werkt en optimaal wordt ondersteund met IV/ICT, zodat ook de administratieve lasten geminimaliseerd zijn.
 • Een goede betrokkenheid en verankering van gemeenten in het ketenbrede implementatieprogramma, zodat voortvarend gewerkt kan worden.

Functie-eisen

 • WO opleiding organisatiekunde, MBA of vergelijkbaar;
 • WO opleiding informatiekunde of vergelijkbaar;
 • > 10 jaar ervaring binnen overheidsinstanties in meerjarige ketenprogramma’s;
 • > 10 jaar ervaring als projectleider en adviseur binnen gemeentelijke overheid en ministerie;
 • Ervaring als liaison voor gemeenten met softwareleverancier.

Wensen

 • Kennis van de Wvggz en Wzd, blijkend uit deelname aan projecten, presentaties en/of opleidingen;
 • > 2 jaar werkervaring met de implementatie van keteninformatisering binnen de overheid;
 • Ervaring met het bestuur van gemeenten en de koepelorganisaties.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit;
 • Organiserend vermogen;
 • Zelfstartend, proactief en dienstbaar.

Aanleveren

 • CV opgesteld in het Nederlands, max. 5 A4tjes;
 • > 1 referentie (wordt alleen geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Motivatiebrief; Geef een toelichting per eis, wens en competentie in hoeverre je hieraan voldoet (max. 2 A4tje);
 • Indicatie uurtarief.

Sollicitatie

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email


Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.