Afdelingshoofd doorontwikkeling Bedrijfsvoering – Overijssel

Afdelingshoofd doorontwikkeling Bedrijfsvoering

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor donderdag 6 mei

Standplaats

Overijssel

Periode

19-05-2021 t/m 30-11-2021

Verlenging

Ja

Inzet

36 uur

Gesprekken

12 mei 2021

Contact

n.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: Doorontwikkeling van de organisatie en capaciteit te kort.
 • Bedoeling: Doorontwikkeling van de organisatie afdeling(en) met aandacht voor de teams.
 • Persoonlijkheid x vaardigheid: Jouw drijfveren: betrouwbaar, resultaatgericht, gericht op kwaliteit, vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling.

Organisatie

Bij deze gemeente staat professionaliteit en het verlenen van optimale dienstverlening aan burgers en organisaties centraal. En resultaatgericht werken op basis van vertrouwen. De gemeente heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke uitdagingen opgepakt en hier koers op bepaald. Voor de organisatie betekende dit in 2019 de start van een doorontwikkeling met een organisch karakter.

Samen met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie is gewerkt aan de thema’s cultuur, sturing en structuur; van buiten naar binnen; dienstverlening; bedrijfsvoering en data gestuurd werken. Inmiddels ligt er een nieuwe sturingsfilosofie, gebaseerd op het principe van eigenaarschap, minder hiërarchie en meer zelforganisatie.

Deze interim opdracht betreft een tijdelijk Afdelingshoofd doorontwikkeling Bedrijfsvoering, die verantwoordelijk is voor de afdeling Advies en bedrijfsvoering en tijdelijk ook voor de afdeling Administratie en ondersteuning. Bij de afdeling Advies en bedrijfsvoering werken circa 30 mensen op het gebied van communicatie, juridische zaken, financiën en P&O. Bij de afdeling Administratie en ondersteuning werken ook zo’n 30 mensen verdeeld over de financiële administratie, belastingen, facilitaire dienst en management- en bestuursondersteuning.

Gelet op de huidige situatie en de afronding van evaluatie in mei 2021 zoeken we een tijdelijke Afdelingshoofd doorontwikkeling Bedrijfsvoering in afwachting van definitieve invulling van beide functies. De span of control is fors, maar de medewerkers zijn over het algemeen zelfstandig en professioneel. Bovendien word je ondersteund door een aantal senioren/coördinatoren.

Afdelingshoofd doorontwikkeling Bedrijfsvoering

Als Afdelingshoofd doorontwikkeling Bedrijfsvoering excelleer je in twee dingen: sturen op resultaat en aandacht voor mensen. Je inspireert, faciliteert en verbindt hierbij. Je werkt vanuit vertrouwen en durft los te laten. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke doelen en resultaten van de eigen afdeling en alle bijbehorende ondersteunen processen Personeel, Informatievoorziening, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting (PIJOFACH) van de afdeling. Van jou wordt ook verwacht dat je waar nodig of gewenst proactief afstemming zoekt met collega afdelingshoofden over inhoud/resultaten en PIJOFACH zaken.

Naast verantwoordelijkheid voor de eigen afdeling kun je ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een specifiek concerndoel of concernopgave. De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke uitvoering daarvan ligt bij de inhoudelijke afdelingen. Je bent coach en sparringpartner voor de medewerkers van je afdeling en stimuleert samenwerking. Over de inhoud en de voortgang van de werkzaamheden leg je verantwoording af aan de directie. Jouw drijfveren: betrouwbaar, resultaatgericht, gericht op kwaliteit, vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling.

Als afdelingshoofd doorontwikkeling bedrijfsvoering ben je:

 • Een generalist met affiniteit met de betreffende taakgebieden
 • Iemand die actief op zoek gaat naar zelforganisatie van de medewerkers en daarbij heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie.
 • Een strategisch gesprekspartner voor bestuur, directie, managementteam en eventuele externe partners op inhoud en proces.
 • Mede verantwoordelijk voor het onderkennen en bespreken van ontwikkelingen op het terrein van de brede bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling en de vertaling en implementatie daarvan.
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsondersteunende diensten van de afdeling en bevorder je de consistentie tussen de onderdelen.
 • Mede verantwoordelijk voor de beheersing (planning& control) van de organisatie en de advisering over de inzet van financiële middelen.

Op dit moment spelen de volgende onderwerpen die je aandacht vragen. Uiteraard sta je daar niet alleen voor. Er zijn sleutelspelers/trekkers hiervoor. Het is jouw taak hen goed te begeleiden en te faciliteren (sparren/spiegelen/uitdagen).

 • Implementatie Lias
 • Doorontwikkeling Inkoopfunctie
 • Verkenning digitaliseringsmogelijkheden
 • Ontwikkeling en implementatie Marap-cyclus
 • Implementatie horizontaal toezicht belastingen
 • Doorontwikkeling communicatie
 • Doorontwikkeling personeelsmanagement

Daarnaast is er sprake van een 4-tal langdurig zieken die begeleid moeten worden bij hun re-integratie (van sommigen deels gestart).

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • > WO opleiding;
 • > 5 jaar ervaring als integraal leidinggevende van een afdeling/onderdeel bedrijfsvoering in de publieke sector;
 • Geeft op een coachende en inspirerende manier leiding;
 • Je hebt visie, bent koersvast en weet inhoud en visie om te zetten in concrete plannen;
 • Ervaring met (cultuur)verandertrajecten.

Competenties

 • Een generalist met affiniteit met de betreffende taakgebieden;
 • Iemand die actief op zoek gaat naar zelforganisatie van de medewerkers en daarbij heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie;
 • Een strategisch gesprekspartner voor bestuur, directie, managementteam en eventuele externe partners op inhoud en proces;
 • Mede verantwoordelijk voor het onderkennen en bespreken van ontwikkelingen op het terrein van de brede bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling en de vertaling en implementatie daarvan;
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsondersteunende diensten van de afdeling en bevorder je de consistentie tussen de onderdelen;
 • Mede verantwoordelijk voor de beheersing (planning& control) van de organisatie en de advisering over de inzet van financiële middelen.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email