Adviseur Toezicht en Handhaving Stikstofprogramma – Regio Utrecht

Senior Adviseur

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor maandag 13 juli 2020

Standplaats

Regio Utrecht

Periode

27-07-2020 t/m 26-07-2021

Verlenging

Ja, 2 x 12 maanden

Inzet

32 uur

Gesprekken

Tussen 15 en 17 juli 2020

Contact

m.vandonge@talent123.nl

Organisatie

De opdrachtgever werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Zij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. De opdrachtgever ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen.

Het Team Stikstof is 1 van de units van de organisatie. Vanuit deze unit ondersteunen zij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien zij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen zij via het landelijke Informatiepunt, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Ze hechten veel waarde aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer. Ze werken hierbij nauw samen met de andere units binnen de organisatie en het RIVM. We hebben intensief contact met de provincies. Daarbij leveren ze namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof.

Binnen de provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Team stikstof.

Adviseur Toezicht en Handhaving Stikstofprogramma (Senior)

In de functie van Senior Adviseur Toezicht en Handhaving Stikstofprogramma ondersteun je vanuit de uitvoeringsorganisatie de beleidsinhoudelijke advisering op het Thema Toezicht en Handhaving (VTH) binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Dit Thema vormt middels een Themateam de schakel tussen uitvoering en beleid. Het team zorgt daarbij enerzijds voor de voorbereiding van politiek-bestuurlijke besluitvorming door provincies en anderzijds de uitvoering daarvan in de rol van bevoegd gezag. Hierbij speelt interdepartementale afstemming met het Rijk ook een voorname rol. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op het terrein van beleidslijnen voor vergunningverlening, waarbij een nauwe samenhang is met het rekenmodel AERIUS dat deze vergunningverlening ondersteunt. Onder het Themateam hangen diverse werkgroepen die nader uitwerking geven aan de beleidslijnen en in de benodigde afstemming voorzien ter implementatie en vervolgens uitvoering daarvan. Als senior adviseur zal jij deelnemen aan het Themateam en 1 of meerdere werkgroepen voorzitten. Hierbij kan ook sprake zijn van een rol als (deel)projectleider. De meerwaarde van medewerkers vanuit de organisatie ligt daarbij in het ondersteunen van provincies via coördinatie, afstemming en initiëren van de benodigde informatie en documentatie ter uitvoering de te onderscheiden taken op het stikstofdossier.

Daarnaast maak je deel uit van het Expertiseteam en ben jij voor VTH het eerste aanspreekpunt binnen het team. Daarbij draag je zorg voor een goede ontsluiting en afstemming van de VTH beleidslijnen richting het team. Het Informatiepunt, met helpdesk, campus en website voor alle gebruikers heeft daarbij bijzondere aandacht. De medewerkers van dat Informatiepunt, alsmede de back-office moeten deze rol goed en op basis van actuele informatie kunnen invullen, waarbij aandacht voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden essentieel is. Maar ook voor andere collega’s binnen het team is ontsluiting van deze informatie voor hun rol als specialist, dan wel proces- of projectondersteuner van groot belang. Hierbij combineer je eigen kennis met die van anderen op het vlak van o.a. (natuur)regelgeving, ecologie en het rekenmodel AERIUS.

Je bent zowel in het Themateam als binnen de unit in staat om op het niveau van een senior te adviseren binnen dit zeer politiek-bestuurlijke dossier, en heb je tevens oog voor de consequenties voor de uitvoeringspraktijk. Deze consequenties kunnen zowel intern provincies als interdepartementaal zodanig inbrengen dat hiermee tijdig en op het juiste niveau de belangen van provincies worden ingebracht. Resumerend breng jij het team de gewenste ruime ervaring op het vlak van in het bijzonder vergunningverlening, maar ook toezicht en handhaving, vind jij het leuk om dit op een zeer politiek-bestuurlijk dossier te doen en krijg jij energie van het organiseren en samenbrengen van de daarvoor benodigde informatie en standpunten vanuit provincies.

Werkzaamheden

Intern

 • Je overziet het geheel van het stikstofdossier en legt daarbinnen en -buiten de relevante verbanden;
 • Je fungeert als echte senior adviseur op het vlak van VTH;
 • Je bent daarbij een sparringpartner voor collega’s en programmamanagement op het vlak van advisering VTH op zowel inhoudelijk als beleidsmatig vlak;
 • Je signaleert en implementeert kansen om de dienstverlening van de unit op dat vlak te verbeteren;
 • Je verzorgt als onderdeel van onze campus voorlichtingen en presentaties en fungeert als backoffice voor de helpdesk op het vlak van VTH.

Extern

 • Je onderhoudt pro actief je netwerk binnen provincies en met het bureau en maakt deel uit van het Themateam VTH;
 • Je adviseert de provincies en het bureau omtrent de nieuwe (beleids)aanpak of behartigt hun belangen in de interbestuurlijke samenwerking met het Rijk, dan wel andere decentrale overheden;
 • Je signaleert daarvoor ontwikkelingen op aanpalende dossiers en vertaalt deze door naar implicaties voor het thema VTH binnen het stikstof dossier;
 • Je fungeert als voorzitter of (deel)projectleider voor 1 of meerdere projecten van provincies binnen het programma stikstof.

Functie-eisen

 • > HBO werk- en denkniveau;
 • > 3 jaar werkervaring bij de (semi)overheid;
 • > 5 jaar recente ervaring als senior adviseur op het gebied van vergunningverlening of handhaving op het vlak van natuur of milieuwet- en regelgeving;
 • > 5 jaar ervaring met coördinerende taken en/of als (deel)projectleider;
 • Kennis op het raakvlak van ecologie, juridica en rekenmodellen, in het bijzonder AERIUS.

Wensen

 • > 5 jaar werkervaring op gebied van (beleids)advisering voor overheden en/of kennisinstituten;
 • > 5 jaar recente ervaring met advisering ten aanzien van vergunningverlening en of handhaving;
 • > 3 jaar werkervaring met advisering op het gebied van het stikstof dossier;
 • Kennis van de Natuurbeschermingswet;
 • Kennis van Natura 2000 en meer specifiek het stikstofdossier.

Competenties

 • Goed organiserend of coördinerend vermogen;
 • Kennis op een integrale en begrijpelijke wijze kunnen overbrengen en het voorzien in benodigde adviezen of annotaties;
 • Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.;
 • Overtuigingskracht;
 • Samenwerker en verbinder;

 • Flexibiliteit;
 • Zeer stressbestendig;
 • Omgevingssensitiviteit;
 • Analytisch vermogen;
 • Hands-on mentaliteit.

Aanleveren

 • CV opgesteld in het Nederlands, max. 5 A4tjes;
 • > 1 referentie (wordt alleen geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Motivatiebrief; Geef een toelichting per eis, wens en competentie in hoeverre je hieraan voldoet (max. 1 A4tje);
 • Indicatie uurtarief.

Sollicitatie

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email


Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.