Adviseur Informatiebeheer – Noord-Holland

Projectmanager IV

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor maandag 27 maart 10:00 uur

Standplaats

Regio Amsterdam

Periode

12 maanden

Verlenging

Ja

Inzet

32 tot 36 uur

Gesprekken

n.t.b.

Contact

Griffith van Donge | g.vandonge@talent123.nl

Organisatie

 • Als Adviseur informatiebeheer adviseer je over complexe vraagstukken met betrekking tot digitaal informatiebeheer.
 • Je primaire taak is ervoor zorgen dat onze informatie duurzaam toegankelijk is en blijft. Zo help je onze informatiehuishouding op orde te houden voor een echt optimale dienstverlening aan alle inwoners.
 • Je werkt vanuit een team van informatiebeheer professionals binnen de vakgroep openbaarheid en informatiebeheer.

De gemeente wilt zijn positie als digitale stad verder versterken. Om deze uitdaging succesvol te voltooien wordt gebouwd aan een stevig en veilig fundament om digitale diensten te kunnen leveren aan zowel burgers, ondernemers als bezoekers. Zo werken we aan vele ontwikkelingen zoals oplossingen voor een domein en opgaven, generieke voorzieningen, maar ook de implementatie van een cloud- en een data-platform. Om dit te kunnen doen hebben we in 2022 onze expertise op het gebied van informatievoorziening gebundeld en versterkt in een “I-Domein”. Zo is er onder andere een vakgroep openbaarheid en informatiebeheer ingericht, waarin alle adviseurs informatiebeheer met elkaar en andere teams samenwerken. Als lid van deze vakgroep speelt de adviseur informatiebeheer een belangrijke rol om te zorgen dat de informatie van de gemeente duurzaam toegankelijk is, zodat informatie openbaar gemaakt kan worden, hergebruikt kan worden, beveiligingsrisico’s worden beperkt, persoonsgegevens worden beschermd, het cultureel erfgoed voor latere generaties wordt veiliggesteld, en informatie tijdig vernietigd wordt. Net als in onze stad zijn in onze vakgroep de verschillende achtergronden en invalshoeken hierbij onze kracht.

Adviseur Informatiebeheer

Als adviseur informatiebeheer ondersteun je de organisatie met goede ideeën voor diensten en producten, waarbij informatiebeheer steeds meer een startpunt is in plaats van het eindpunt. Vanuit jouw expertise signaleer je ook eventuele knelpunten. Dit doe je door gevraagd én ongevraagd te adviseren en door keuzes en consequenties helder te schetsen. Je helpt de genomen besluiten te realiseren door jouw verdere uitwerking naar processen en in applicaties; van eerste schets tot en met de nazorg. Bij alles wat je doet houd je een scherp oog voor de stedelijke en wettelijke kaders.
Specifiek binnen deze opdracht zal je worden ingezet op het programma Toekomstvast en Beheersbaar Applicatielandschap (TBA). Doelstelling van dit programma is het realiseren van een toekomstvast en beheersbaar applicatielandschap dat onder operationele regie, met strategische kaders en richtlijnen, centraal wordt beheerd door de Vakgroep Functioneel Beheer. Met andere woorden: in control komen en blijven op het diverse en omvangrijke applicatielandschap van de gemeente Amsterdam voor een effectievere en efficiëntere ondersteuning van de bedrijfsprocessen van de business. Hierbij is het jouw taak als adviseur informatiebeheer om te analyseren of applicaties voldoet aan Archiefwet- en regelgeving en of de informatie in de applicaties duurzaam toegankelijk wordt bewaard. Binnen het programma TBA zal het team Uitfasering zich buigen over migratie van informatie indien dit noodzakelijk is om duurzame toegankelijke overheidsinformatie te borgen. De adviseur informatiebeheer speelt een belangrijke rol in dit team.

Verantwoordelijkheden:

 • Je helpt en ondersteunt proactief onder meer realisatieteams, product-owners en opgave-cockpits bij het realiseren van een passend beschermingsniveau;
 • Je helpt opgaveteams en directies met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor het verbeteren van het informatiebeheer, Je vertaalt archiefwet- en regelgeving en andere relevante wetgeving zoals WOO en AVG naar ontwerpprincipes en ontwerpkeuzes;
 • Je denkt vanuit jouw expertise mee over de informatiebeheer-uitdagingen, potentiële oplossingen, ontwikkelingen en de ontwerp strategieën die je kunt toepassen in die situatie/ op die opgave;
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) en stel migratiestrategieën en vernietigingsprotocollen op en verzorgt de mapping van (meta)datamodellen);
 • Je stelt rapportages op en levert input voor audits, m.b.t. de staat van het informatiebeheer;
 • Je bent een aanjager van innovatieve toepassingen om informatiebeheer te verbeteren en je draagt bij aan verdere professionalisering van het vakgebied, zowel stedelijk als landelijk.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • In het bezit van een afgeronde hbo diploma.
 • Minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied Informatiebeheer.
 • Ervaring en affiniteit met het inrichten van de digitale archivering in taakapplicaties, zaaksystemen en/of DMS/RMA-systemen.
 • Ervaring en affiniteit met uitfasering applicaties, migraties en digitale vernietiging.

Wensen

 • Ervaring in adviseren, borgen van processen via kennisoverdracht, kennis van techniek en je kunt wetgeving praktisch interpreteren en uitdragen.
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van (of rakend aan) informatiebeheer, zoals digitale vernietiging, OpenZaak en toepassing van AI.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • Op de opdracht afgestemd CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • 2 referenties met contactgegevens (In geval van een intakegesprek worden deze soms geraadpleegd door de opdrachtgever);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. 

 • Je ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging en binnen 3 dagen na sluitingstermijn/beoordeling altijd een beargumenteerde terugkoppeling.
 • Heb je tussendoor vragen dan kun je bij de contactpersoon terecht voor meer informatie b.v. over wie de eindklant is en over de opdracht overeenkomst. Tevens kunnen we je transparant adviseren over de tariefstelling.

Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie.

Waarom Talent123?

Talent123 is een familiebedrijf en bemiddelt voor tijdelijke vacatures en interim opdrachten binnen de overheid voor verander- en/of ontwikkelopdrachten. Wij werken samen met ZZP’ers en sollicitanten die openstaan voor een detachering bij de overheid. Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd

Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.


Print Friendly, PDF & Email