Strateeg Omgevingswet (directieniveau) – Zuid-Holland

Strateeg Omgevingswet (directieniveau) - Zuid-Holland

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 7 december 2021

Standplaats

Zuid-Holland/in overleg

Periode

01-01-2022 t/m 31-12-2022

Verlenging

nee

Inzet

36 uur

Gesprekken

Woensdag 8 december van 12:30 tot 13:15 uur of maandag 13 december van 13:30 tot 14:15 uur. Eventueel 2e gesprek donderdag 16 december.

Contact

m.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: De Omgevingswet zal in 2022 in werking treden. De organisatie ondersteunt gemeenten bij deze opgave.
 • Bedoeling: Jij gaat aan de slag als strategisch denker voor en binnen het PMT als geheel en voor de overall programmamanager in het bijzonder. Vanuit die rol zorg je als teamplayer voor verbinding binnen het programmateam en tussen organisaties.
 • Persoonlijkheid x vaardigheid: Je bent stevig en duidelijk op inhoud en proces, waarbij je aandacht hebt voor de relatie. Je bent een stevige sparringpartner, werkt zelfstandig en je kan zaken goed vertalen naar de (bestuurlijke) taal van betrokkenen. Je goed kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden en je schakelt voortdurend tussen context en inhoud.

Organisatie

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf moet centraal staan. De Omgevingswet zal in 2022 in werking treden. De organisatie ondersteunt gemeenten bij deze opgave. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van Beleid. Dit is een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het programmateam Omgevingswet wordt aangestuurd door het Programma Management Team (PMT). Het PMT bestaat momenteel uit vijf personen met elk een eigen aandachtsgebied en verantwoordelijkheid.

Strateeg Omgevingswet (directieniveau)

Jij gaat aan de slag als strategisch denker voor en binnen het PMT als geheel en voor de overall programmamanager in het bijzonder. Vanuit die rol zorg je als teamplayer voor verbinding binnen het programmateam en tussen organisaties. Hierbij gaat het om zowel de achterban van de organisatie als in het interbestuurlijke, complexe speelveld van de Omgevingswet (en Wet Kwaliteitsborging Bouwen). Stevig en duidelijk op inhoud en proces, waarbij je aandacht hebt voor de relatie. Je bent een stevige sparringpartner, werkt zelfstandig en je kan zaken goed vertalen naar de (bestuurlijke) taal van betrokkenen. Je zet lange lijnen uit, maakt deze concreet en bewaakt deze om deze voortdurend te kunnen vertalen en om bij te kunnen (laten) sturen, waarbij je goed kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden en je voortdurend schakelt tussen context en inhoud.


Werkzaamheden

 • Deelnemen aan het Programma Management Team (PMT) van het programma Omgevingswet als sparringpartner;
 • Strategisch adviseren aan het PMT, specifiek de overall programmamanager, en aan de directeur Leefomgeving;
 • Mede-voorbereiden van de inbedding van het programma Omgevingswet in de lijnorganisatie;
 • Opstellen en reviewen (bestuurlijke) notities, ledenbrieven e.d.;
 • Oplossings- en resultaatgericht te werk gaan in verbinden organisaties en specialisten;
 • Uitdragen visie, uitzetten van heldere lange lijnen, met creativiteit in de vertaling naar de praktijk;
 • Indien nodig waarnemen van de overall programmamanager Omgevingswet.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • Afgeronde WO-opleiding;
 • > 10 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur;
 • > 5 jaar aantoonbare werkervaring in verander- en/of implementatietrajecten;
 • > 2 jaar aantoonbare werkervaring in het gemeentelijk werkveld;
 • > 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet;
 • > 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/projectmanager/ projectdirecteur met organisatieontwikkeling;
 • > 2 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager;
 • Gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring in gemeentelijk veld;
 • Werkervaring als manager en/of strategisch adviseur van een verandertraject bij of voor een organisatie groter dan 300 medewerkers;
 • Aantoonbare werkervaring met initiatieven (in ontwikkeling, beleid en strategie).;
 • Aantoonbare werkervaring met strategische advisering aan ambtenaren, directie én bestuurders.

Competenties

 • Communicatief & verbindend (zowel mondeling als in geschrift);
 • Conflictmanagement;
 • Strategische kracht;
 • Analytisch sterk;
 • Politiek en bestuurlijk sensitief;
 • Proactief, creatief in het zoeken van mogelijkheden;
 • Omgevingsbewust (intern en extern);
 • Creativiteit;
 • Oplossings- en resultaatgericht;
 • Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid;
 • Flexibiliteit.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email