Programmacontroller Fysieke Toegangs Beveiliging – Rotterdam en Thuis

Programmacontroller Fysieke Toegangs Beveiliging

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 6 oktober 2022

Standplaats

Rotterdam en Thuis

Periode

01-12-2022 t/m 30-11-2023

Verlenging

Ja

Inzet

24 uur

Gesprekken

N.t.b.

Contact

Naomi van Donge | n.vandonge@talent123.nl

 • Bedoeling: De programmacontroller die wij zoeken is een volwaardig businesspartner van het programma Fysieke Toegangs Beveiliging en stelt zich positief kritisch en onafhankelijk op. De programmacontroller analyseert, adviseert en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De programmaopdracht loopt in principe tot eind 2025. Tussentijds is het de bedoeling dat de verschillende projecten in de loop van de resterende tijd van het programma in de lijnorganisatie worden belegd.

Organisatie

De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de Dienst FM worden facilitaire taken binnen de politie uitgevoerd. De Dienst FM is op basis van expertisegebieden en geografie van de werkzaamheden georganiseerd en levert diensten en producten aan het korps op alle locaties in Nederland. De dienst FM bestaat uit de afdelingen FM Informatie, Analyse en Rapportage, Facilitaire Services (FS), Huisvesting, Producten en Dienstenmanagement (PDM) en Inkoopmanagement (IKM). FS bestaat uit de teams Regionale Facilitaire Service en de landelijk werkende teams Documentaire Informatievoorziening (DIV), Politie-uitrusting en Voer- en Vaartuigen. De Dienst draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het door de directie FM vastgestelde beleid.

Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke (Toegangs-) Beveiliging (FTB). Dit programma is opgezet voor onder andere de inrichting van integrale uitvoeringsprocessen van Fysieke (Toegangs-)Beveiliging op landelijk niveau.Binnen dit programma zijn meerdere projecten actief, met allemaal hun eigen opdracht. Het programma en de projecten hebben een landelijke focus, werkzaamheden vinden door het land plaats.

Programmacontroller Fysieke Toegangs Beveiliging

De programmacontroller die wij zoeken is een volwaardig businesspartner van het programma Fysieke Toegangs Beveiliging en stelt zich positief kritisch en onafhankelijk op. De programmacontroller analyseert, adviseert en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De programmacontroller bewaakt dat het programma: de processen, procedures en werkwijzen van de Politie volgen. Waarbij er zo nodig ook op tijd geëscaleerd wordt.

De programmacontroller Fysieke Toegans Beveiliging dient te zorgen aan de voorkant van het proces betrokken te worden, om invloed te kunnen hebben bij de opzet en werking van beheersing van het programma. Daarnaast heeft de programmacontroller een rol om de andere medewerkers binnen het programma actief te betrekken om een integrale benadering mogelijk te maken. Scope, geld, tijd en risico’s zijn immers met elkaar verbonden.

Om programmacontrol goed in te richten is het noodzakelijk om de programmacontroller te integreren in het programma-managementproces. Binnen het PRINCE2 kader neemt de programmacontroller een deel van de rol Project Assurance (projectborging) aan. De rol Project Assurance is zeer breed, de programmacontroller zal de financiële belangen vertegenwoordigen. Deze rol Project Assurance sluit goed aan bij de onafhankelijke positie van programmacontrol binnen de organisatie. De programmacontroller zal procuratie moeten krijgen binnen het verplichtingen proces. De programmacontroller heeft hier een controlefunctie op het juiste budget en binnen de toleranties van de baseline of aangepaste baseline. De programmacontroller geeft geen formeel oordeel over de inhoud van de opdracht, anders dan dat het past binnen het daarvoor bestemde en gestelde budget. Dit heeft verschillende voordelen.

Doelstelling

 1. Als Programmacontroller Fysieke Toegangs Beveiliging lever je een wezenlijke bijdrage aan de integrale beheersing van het programma Fysieke (Toegangs-) Beveiliging (FTB). Met als doel: doelmatige en doelgerichte besteding van beschikbare gestelde middelen, voor de duur van deze opdracht.
 2. Als Programmacontroller bewaak jij de samenhang van de programmabeheersing.
 3. Als betrouwbare en kritische business partner ‘challenged” en draagt de programmatcontroller bij aan betrouwbare prognoses, transparantie en voorspelbaarheid.
 4. De programmaopdracht loopt in principe tot eind 2025. Tussentijds is het de bedoeling dat de verschillende projecten in de loop van de resterende tijd van het programma in de lijnorganisatie worden belegd.

Verantwoordelijkheden

 • Ten behoeve van programmamanager en projectleiders (FTB) : bewaken dat de projectdoelstellingen gerealiseerd worden door het proactief managen van de aspecten tijd (planning), geld (budget), scope, risico’s en organisatie;
 • Input leveren aan de periodieke voortgangsrapportages, inclusief cashflow;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van programmamanager en projectleiders. Met als doel: de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de rapportages vergroten;
 • Regisseren van de AO/IC projectorganisatie, inrichten van specifieke programmamandatering; vanuit het oog voor implementatie van verbeteringen in processen, procedures en controlesystemen;
 • Periodieke bijdrage aan Planning & Control werkzaamheden zoals perioderapportage, cash-flow prognose, activeringen, (meerjaren) forecasting/ budgettering;
 • Borgen van compliance met financieringsdocumentatie gedurende de looptijd van de opdracht.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van Bedrijfseconomie.
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met financieel omvangrijke, infrastructurele programma’s, projecten en projectcontrolling.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met FM-projecten.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met de Prince2 methodiek.
 • Aantoonbare werkervaring in Fysieke Beveiligingsvraagstukken.

Wensen

 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding in de richting van Bedrijfseconomie.
 • Aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
 • Diploma/ certificaat van een erkende Controller opleiding/ training/ cursus.

Competenties

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.
 • Oordeelsvorming: Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • Op deze aanvraag afgestemdCV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 7 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • 2 referenties met contactgegevens (In geval van een intakegesprek worden deze soms geraadpleegd door de opdrachtgever);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie.

 • Je ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging en binnen 3 dagen na sluitingstermijn/beoordeling altijd een beargumenteerde terugkoppeling.
 • Heb je tussendoor vragen dan kun je bij de contactpersoon terecht voor meer informatie b.v. over wie de eindklant is en over de opdracht overeenkomst. Tevens kunnen we je transparant adviseren over de tariefstelling.

Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie.

Waarom Talent123?

Talent123 is een familiebedrijf en bemiddelt voor tijdelijke vacatures en interim opdrachten binnen de overheid voor verander- en/of ontwikkelopdrachten. Wij werken samen met ZZP’ers en sollicitanten die openstaan voor een detachering bij de overheid. Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd

Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.


Print Friendly, PDF & Email