Implementatieadviseur Toolkit WISI – Zuid-Holland/thuis

Implementatieadviseur Toolkit WISI - Zuid-Holland/thuis

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 27 november 2021

Standplaats

Zuid-Holland/thuis

Periode

01-01-2022 t/m 31-12-2022

Verlenging

Ja

Inzet

36 uur

Gesprekken

2 december 2021 tussen 9.00-17.00 uur

Contact

m.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: Versterken van het team. De organisatie heeft moderne informatievoorziening nodig binnen het domein. De informatiekundige visie Common Ground speelt hierbij een belangrijke rol.
 • Bedoeling: Als Implementatieadviseur Toolkit WISI maak je onderdeel uit van het programma n en ben je medeverantwoordelijk voor de implementatiezijde van het programma. Het doel is om met gemeenten in contact te treden, samen met de rest van het implementatieteam, om te kijken waar gemeenten behoefte aan hebben in de uitrol van het programma, wat als input dient voor onder andere het opstellen van het implementatieplan. Je geeft uitvoering aan het implementatieplan je helpt mee ontwikkelen van een toolkit met allerlei materialen.

Organisatie

De organisatie wil de dienstverlening aan laten sluiten op de leefwereld van inwoners en hen hierbij zo veel mogelijk zelf de regie geven. Hiervoor hebben ze moderne informatievoorziening nodig binnen hun domein. De informatiekundige visie Common Ground speelt hierbij een belangrijke rol. Ze gebruiken instrumentengidsen, deze zijn een ondersteuningstool voor professionals van een gemeente of arbeidsmarktregio op basis van het werklandschap.

Instrumenten binnen het werkdomein worden overzichtelijk weergegeven en professionals worden methodisch en praktisch ondersteund om werkzoekenden en werkgevers een passend aanbod te bieden. Door instrumenten te beschrijven volgens een vaste standaard wordt er naar eenheid van taal toegewerkt.

Implementatieadviseur Toolkit WISI

Als senior Implementatieadviseur maak je onderdeel uit van het programma en ben je medeverantwoordelijk voor de implementatiezijde van het programma in afstemming met de projectmanager. Het doel is om met gemeenten in contact te treden, samen met de rest van het implementatieteam, om te kijken waar gemeenten behoefte aan hebben in de uitrol van het programma, wat als input dient voor onder andere het opstellen van het implementatieplan. Het team is het aanspreekpunt voor gemeenten en begeleidt hen in de aansluiting op hun instrumentengidsen. De doelstelling is om volgens de planning tot een landelijk, werkend en geïmplementeerde instrumentengidsen te komen.

Je stuurt op de planning en bewaking van de voortgang per activiteit en legt verantwoording af aan de projectmanager. Je geeft uitvoering aan het implementatieplan, je helpt mee ontwikkelen van een toolkit met allerlei materialen die voor gemeenten noodzakelijk zijn. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de opschaling van de instrumentengidsen.


Werkzaamheden

 • Afstemming met de projectmanager over het projectplan en de daarbij behorende implementatie werkzaamheden.
 • Uitvoering geven aan het projectplan met het implementatieteam.
 • Met betrekking tot de implementatie: zorgdragen voor afstemming met betrokken onderdelen van de organisatie (en ketenpartijen) en nadrukkelijk het gemeentelijk veld.
 • Uitvoeren van gezamenlijke plannen met andere programma’s (VUM, Umw) over uitvoeringspilots met gemeenten, Inlichtingenbureau (IB) en IT-leveranciers.
 • Vertalen van het implementatieplan naar een effectieve uitrol voor gemeenten, gericht op gemeentemedewerkers en arbeidsmarktregio’s, gericht op de professionals, waarin wordt ingegaan op de voordelen van de Toolkits.
 • Gemeenten en arbeidsmarktregio’s adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de uitrol.
 • Meedraaien in de uitvoer van de pilot- en implementatietrajecten en daarin aanspreekpunt te zijn voor gemeenten en arbeidsmarktregio’s.
 • Het volgen van de uitgezette planning en bewaking van de voortgang per activiteit van het implementatieplan. Daarnaast wordt een adviserende rol gewaardeerd om tijdens de implementatie lessen te trekken en bij te sturen waar nodig.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • Afgeronde WO-opleiding zoals Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Organisatiepsychologie Sociologie, Politicologie of vergelijkbaar;
 • WO werk -en denkniveau;
 • > 7 jaar aantoonbare werkervaring als implementatieconsultant en als adviseur/onderzoeker betrokken bij verandermanagement of implementatie van veranderingen;
 • > 7 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur in het gemeentelijk domein.

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring als implementatieconsultant bij verandermanagement of implementatie van veranderingen;
 • Aantoonbare relevante werkervaring blijkende uit vergelijkbare rollen als implementatieadviseur die kandidaat heeft uitgevoerd in projecten;
 • Aantoonbare werkervaring in de rol van senior adviseur om te komen tot succesvolle implementaties;
 • Uitgebreid netwerk binnen de keten ‘Werk’ van minstens 20 gemeenten en 10 arbeidsmarktregio’s waarvan daadwerkelijk gebruik gemaakt kan worden. (Pré)

Competenties

 • Resultaatgerichtheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Integriteit;
 • Analytisch vermogen;
 • Communicatieve- en sociale vaardigheden;
 • Overtuigingskracht.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email