Adviseur Schuldenaanpak – Zuid-Holland/Utrecht/thuis

Adviseur Schuldenaanpak - Zuid-Holland/Utrecht/thuis

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht / Payroll

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor 27 november 2021

Standplaats

Zuid-Holland/Utrecht/thuis

Periode

01-01-2022 t/m 31-12-2022

Verlenging

Ja

Inzet

36 uur

Gesprekken

1 december 2021 tussen 10.00 en 13.00 uur

Contact

m.vandonge@talent123.nl

 • Aanleiding: In het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Gemeenten lopen tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. Deze organisatie pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen.
 • Bedoeling: Als adviseur Schuldenaanpak adviseer je en licht je gemeenten voor over de ontwikkelingen binnen het Schuldendomein en specifiek op het terrein van Schuldhulpverlening. Daarnaast signaleer je ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering.
 • Persoonlijkheid x vaardigheid: Kennis van het omliggende ‘veld’, zoals de uitvoering van de Participatiewet, de Suwi-keten, inburgering en aanpalende regelingen zijn noodzakelijk om deze functie goed te kunnen uitvoeren. De focus ligt op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.

Organisatie

Het team Werk, Inkomen en Schulden is een expertteam van de organisatie. Het expertteam behartigt de belangen van gemeenten in de uitvoering van taken op deze gebieden, waaronder op informatiekundig gebied en met betrekking tot ICT-ontwikkelingen. De informatiekundige visie Common Ground is hierbij het leidend principe. Het team heeft een sterk adviserende rol vanwege haar kennis op uitvoeringsniveau.

Verder is het expertteam betrokken bij lopende projecten binnen de organisatie en is zij veelvuldig in contact met de afdeling Beleid. In het team is een diversiteit aan expertises en competenties aanwezig. Op dit moment is behoefte aan een adviseur met in eerste instantie – expertise op het gebied van Schulden. In het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. Het bedrijf zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen.

Adviseur Schuldenaanpak

Als adviseur Schuldenaanpak adviseer je en licht je gemeenten voor over de ontwikkelingen binnen het Schuldendomein en specifiek op het terrein van Schuldhulpverlening. Daarnaast signaleer je ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering door gemeenten binnen het schuldendomein. Namens gemeenten behartig je uitvoeringsbelangen, waaronder die op informatiekundig en ICT-gebied. Je adviseert bij het optimaliseren van de ketensamenwerking (gemeenten, UWV, SVB) rond de aanpak van schulden, door te werken aan een betere onderlinge verbinding van diverse – lokale en landelijke – lopende initiatieven op dit gebied. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.

Werkzaamheden

 • Onderhouden van contacten met ketenpartners als gemeenten, SWZ, UWV, SVB, DIVOSA, Inlichtingenbureau e.a.
 • Kennis van het omliggende ‘veld’, zoals de uitvoering van de Participatiewet, de Suwi-keten, inburgering en aanpalende regelingen zijn noodzakelijk om deze functie goed te kunnen uitvoeren. Vanuit je functie als adviseur sociaal domein heb je nauw contact met collega’s in andere programma’s en projecten binnen het domein en kan hierin aan jou een adviserende rol worden gevraagd.
 • Beantwoorden van vragen vanuit gemeenten op het gebied van het schuldendomein en inburgering i.r.t. uitvoerings- en ICT vraagstukken en het (bijdragen aan het) omzetten van die vragen in blijvende producten.
 • Het organiseren en voorbereiden van expertgroepen. Gevraagd en ongevraagd adviseren aan collega’s van dit bedrijf en andere bedrijven over ontwikkelingen op genoemde gebieden.

Functie-eisen

| Let op: Dit zijn harde eisen voor de opdrachtgever |

 • > afgeronde HBO-opleiding richting Sociaal domein, sociaal juridische dienstverlening of gelijkwaardig;
 • > 2 jaar aantoonbare werkervaring op HBO-niveau, in de afgelopen 5 jaar, met de vigerende- en toekomstige wetgeving in een van de domeinen Wet, Inkomen en Schulden en specifieke werkervaring binnen het schuldendomein;
 • > 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur, in de afgelopen 5 jaar, op het gebied van uitvoeringsvraagstukken.

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring in complexe informatisering vraagstukken in de keten van schuldenaanpak;
 • Aantoonbare werkervaring in de ketensamenwerking in het domein van schuldenaanpak vanuit een adviserende functie.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Integriteit;
 • Zelfontwikkeling.

Aanleveren

| Let op: Onderstaande punten zijn vereist |

 • CV opgesteld in het Nederlands, format Word, max. 5 A4tjes;
 • Geef een korte motivatie voor deze opdracht (max. 1 A4tje);
 • > 1 referentie (wordt alleen zelden geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Indicatie uurtarief.

Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient jouw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in je cv te zijn opgenomen.

Sollicitatie

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email