• uwvInrichten functioneel beheer voor nieuwe Kwantum wet.
 • Business/ impact analyse van veranderingen bedrijfsprocessen op sociaal medisch vlak.
 • Inrichten en updaten van procesmodellen van afdeling sociaal- medische zaken

  Het binnen een vakgebied vertalen van besluitvorming naar operationele regelgeving, regelingen, informatiebehoefte, systeemvereisten, procedures of opleidingen ten behoeve van de uitvoering. 

  Doelstelling: Het opleveren van ondersteuning en -beschrijvingen in de vorm van onder meer procesmodellen, procesbeschrijvingen, procedure beschrijvingen, werkinstructies, handleidingen, logische gegevens modellen, impactanalyse, ontwerpessenties en realisatieopdrachten, en het leveren van input ten behoeve van goedwerkende systemen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering zodanig dat het voldoet aan interne kwaliteitseisen, interne richtlijnen, SMART-principes en klanteisen. Prestatiekenmerken: 

  Mate waarin de producten zijn vervaardigd die voldoen aan afgesproken kwaliteitseisen.  Informatie 

  Doelstelling: het opleveren van een vaktechnisch onderbouwde analyse (informatieanalyse, impactanalyse, haalbaarheids-analyses, uitvoeringstoets) gebaseerd op gegevens die door onderzoek zijn verzameld en gecombineerd. Dit gebeurt ten behoeve van zichzelf, zijn leidinggevende (voor de beslissing over de voortgang), de organisatie (b.v. ten behoeve van een kenniscentrum) en eventueel derden. De analyse voldoet aan interne kwaliteitseisen, interne richtlijnen, SMARTprincipes en klanteisen. Prestatiekenmerken: 

  Mate waarin de getrokken conclusies zijn te herleiden en beargumenteerd. 

  Mate waarin de gegevensverzameling relevant volledig is geweest   Advies 

  Doelstelling: het aandragen van oplossingen in de vorm van een advies aan opdrachtgevers (leidinggevende, de organisatie en eventueel derden) met als doel het ondersteunen van de bedrijfsvoering en deze efficiënter en goedkoper te laten verlopen. Prestatiekenmerken: 

  Mate waarin het advies is te herleiden en te beargumenteren. 

  Mate waarin het adviesrapport bestaat uit verschillende adviezen en oplossingen. 

  Mate waarin het advies ook bijdraagt aan de realisatie van het vraagstuk.  – Mate waarin de klant tevreden is over het uitgebrachte advies.