logo-rijkswaterstaat1-306x102Ontwikkeling nieuwe website


Jeroen Hoogeweij:

 •  Nieuwe website van Rijkswaterstaat www.rws.nl die genomineerd werd voor overheid website van het jaar
 • Opstellen van het functioneel ontwerp voor de nieuw in te richten Web Responsive Design RWS site
 • Ontwikkelen van de gebruikers documentatie, het verzorgen van de trainingen voor de afdeling communicatie RWS CD, afdeling beheer RWS CD.

(Her)inrichten FB team IVB Communicatie

Rob van Viersen en Aassim:

Vanuit de IVB organisatie is de vraag gesteld voor het (her)inrichten van het FB – proces bij het team IVB-Communicatie. In zijn algemeenheid geldt dat de organisatie IVB het afgelopen jaar belast is geweest met de inrichting van de nieuwe website van RWS (Web Responsive Design (WRD)). In verband hiermee zijn een aantal activiteiten onderscheiden die nu aandacht moeten krijgen.

 • Beheren en verbeteren van het domeinregistratie proces: binnen het bestaande proces zijn er loketten veranderd in de keten, dit is bij de verschillende partners in de keten niet altijd bekend met als gevolg stapeling van meldingen en lange doorlooptijden én het hierdoor niet halen van bestaande SLA afspraken. Doelstelling: proces verbeteren en implementeren zodat SLA afspraken worden gehaald.
 • Inrichten beheer Chat-tool “Yammer”: het gebruiken van Yammer was een pilot binnen de Business (communicatie), Er zijn met de CIV (techniek) en IVB (functioneel) geen afspraken gemaakt over het beheer waardoor er ook geen afhandeling is van incidenten en wijzigingsvoorstellen.
 • Ondersteuning verdere inrichting FB Tridion: inventarisatie en specificatie ontbreekt nog vanwege impact project WRD op het team. Doelstelling: issues inventariseren, uitwerken, afstemmen en implementeren.
 • Wegwerken achterstallige wijzigingsverzoeken (oorzaak: WRD). Doelstelling: wijzigingsverzoeken afhandelen.

Opzet en verbetering Maatregelbeheer voor Projectbeheersing

Marc van der Krogt en Judith Pronk:

Voor Projectbeheersing Maatregelbeheer worden een aantal producten opgeleverd. De producten worden ter beoordeling aan de Manager Projectbeheersing aangeboden.

 • Tweewekelijkse rapportage van de geactualiseerde maatregellijst
 • Verslaglegging van overleggen maatregelbeheer:
 • Verbeteren maatregellijst en maatregelproces
 • Maakbaarheidstoets maatregelen:
 • Opstellen van managementinformatie
 • Het optreden als deskundige op het gebied van maatregelbeheer prestatiecontracten:
 • Aanspreekpunt zowel binnen RWS-WNN als RWS-breed

Judith Pronk:

Het RWS beleid is om inhuurkosten te verlagen en meer met uitbestedingsproducten te gaan werken. En ik werk aan zo’n product. Dat is anders dan inhuur: we maken afspraken over wat ik oplever en de planning daarvan. En daar is ook de betaling aan gerelateerd. Een heel fijne en efficiënte manier van werken. Marc van Talent123 is het aanspreekpunt voor RWS wat betreft de producten, ik lever de producten en bespreek ik mijn aanpak en voortgang met Marc. De besprekingen met Marc geven me elke keer veel energie en leveren weer nieuwe ideeën op.

Een interessante wereld ook, ik leer van alles over asfalt, verlichting en bedieningskasten van bruggen. Als ik op de snelweg rijd kijk ik anders. Ik zie ineens dat het asfalt beschadigd is of dat er verlichting is uitgevallen.

Als er iets aan de hand is met de weg waardoor de veiligheid of de doorstroming in gevaar komt dan moet er een maatregel genomen worden. Bijvoorbeeld een reparatie van het wegdek of de vangrail. En mijn opdracht is om de planning van dit maatregelproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ik beheer de status van de maatregelen én ik ben bezig met het bedenken en invoeren van verbeteringen van het proces. Een hele leuke combinatie.