• provincie-utrecht_logohet opstellen van een overzicht van alle relevante documenten (denk hierbij aan; analyses, beleid- contract-, verificatie- validatie, installatiedocumenten, etc.) ten behoeve van de Bedrijfsvaardige oplevering, via de Opdrachtgever, aan de Beheerorganisatie(s).
  • benoemen en helder vastleggen van restpunten/issues
    • elk restpunt wordt toegewezen aan een eigenaar (verantwoordelijke) die voor de uitvoering zorgdraagt. Waar mogelijk met een persoonsnaam.
    • Ook zijn de (eventuele) restpunten waarvan de oplossingen die volgens de contractuele afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer binnen de projectscope vallen maar overgenomen worden door de wederzijdse beheersorganisaties. Voor die specifiek benoemde restpunten worden dec respectievelijke projectorganisaties gedechargeerd.
  • de vertegenwoordiging van de beheerorganisatie verklaart middels ondertekening van dit document het project ‘over te nemen’ en volledig in beheer en onderhoud te nemen.