Privacybeleid

Welke gegevens slaat Talent123 op en waarom?


Talent123 verzamelt

Als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verzamelt Talent123 de door u verstrekte persoonlijke gegevens (cv-profiel en belangstelling categorieën vacatures). Deze worden gebruikt om uw belangstelling/interesse te verwerken en u te helpen om in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders. Dit zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

De gegevens die u ons verstrekt via het contactformulier op de website worden door ons opgeslagen in onze emailbox. Wij hebben deze gegevens nodig om met u te kunnen communiceren.  

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en pasfoto op vrijwillige basis.
Als u voor Talent123 gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de persoonsgegevens;
 • Salaris- en verzuimregistratie;
 • Gegevens zoals een ID-bewijs of paspoort zullen alleen worden opgevraagd indien dit verplicht is gesteld door onze overheidsklanten en alleen als de kandidaat start bij de klant. De gegevens zullen geëncrypt worden opgeslagen en het wachtwoord is alleen in handen van de privacy functionaris. Hardcopy’s worden alleen bewaard conform hetgeen wettelijk verplicht is en staan in een afgesloten archief.
Bewaartermijnen

Talent123 hanteert de wettelijke bewaartermijnen bepaald door de overheid.

Wettelijk:

 • Salarisgegevens vanuit een fiscaal belang 7 jaar na uitdiensttreding;
 • Loonbelastingverklaringen 5 jaar na uitdiensttreding;
 • Kopie ID (geëncrypt) en hardcopy in afgesloten archief 5 jaar na uitdiensttreding;
 • Cv’s zullen na toestemming 2 jaar worden bewaard. Daarna zal opnieuw toestemming worden gevraagd. Zonder deze toestemming zullen cv’s maximaal 4 weken worden bewaard uitsluitend ter gebruik voor de vacature waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
Recht op inzage, wijziging, aanpassing, wissen en procesverbetering

Bij Talent123 kunt u op ieder moment inzage krijgen in de opgeslagen gegevens en heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen en uw toestemming in te trekken.
Indien u ideeën heeft hoe Talent123 het proces nog zorgvuldiger en/of beter kan inrichten dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met J.M. van Donge, directeur, m.vandonge@talent123.nl, 0793612739.
Indien u nog niet tevreden bent nadat u contact heeft opgenomen dan kunt u zo nodig een klacht indienen bij de privacy toezichthouder (APG).

Beginselen noodzakelijke gegevensverwerking

Talent123 slaat niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk. Dit zijn de gegevens welke nodig zijn om u te kunnen koppelen aan vacatures en om u te kunnen bereiken.

Organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging persoonsgegevens

Talent123 heeft organisatorisch de volgende maatregelen getroffen:

 • Aan de hand van de Autoriteit Persoonsgegevens (APG) hanteert Talent123 procedures en afspraken en spreken deze door met het bestaande en nieuwe personeel. Deze worden regelmatig besproken en daarnaast iedere keer dat de APG zijn beleid wijzigt;
 • De database zal maandelijks steekproefsgewijs worden getoetst op de bewaartermijnen.

Technisch getroffen maatregelen zijn:

 • Technische maatregelen, welke normaliter ter bescherming nodig zijn, zijn getroffen. De website is SSL beveiligd, geen onnodige gegevens worden opgevraagd en vastgelegd en er is geen automatische gegevensverwerking;
 • Printers worden aan het einde van de werkdag uitgezet, zodat er geen gebufferde gegevens kunnen worden uitgedraaid door niet geautoriseerd personeel;
 • Pc’s worden aan het einde van de werkdag afgekoppeld van internet.
Website

De website valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Talent123 en alle vragen m.b.t. privacy kunnen worden gericht aan ons via het contactformulier en/of direct aan J.M. van Donge, directeur Talent123 m.vandonge@talent123.nl, 0793612739.

Verzameling van data

De website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. De website verzamelt logs inclusief IP adressen. De serverlogs worden alleen gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de website. Bekijk hieronder ook ons cookiebeleid. 

Informatie derden

Talent123 verkoopt nooit informatie aan derden. Wel geeft Talent123 informatie door aan Google Analytics om een betere service te kunnen verlenen. Google Analytics is de primaire web statistieken software en er wordt geen identificeerbare data verzonden.

Melding datalekken

Mocht er een datalek worden geconstateerd, dan hanteert Talent123 de procedure ‘melden datalekken’ bij de APG.

 

Cookiebeleid

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 december 2019 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

Onze website, https://talent123.nl (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het onderstaande document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een webbeacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van webbeacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Alle cookies’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

6. Cookies

6.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en laden de webpagina’s sneller. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

6.2 Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij uw toestemming. We vragen je toestemming voor het plaatsen van statistieken cookies

6.3 Marketing cookies

Op deze website gebruiken wij geen advertentiecookies.

6.4 Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat deze doen met uw (persoonlijke) gegevens die, zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

7. Geplaatste cookies

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken.

Naam Retentie Functie
Statistieken (anoniem)
_ga 2 jaren Opslaan van een unieke gebruikers ID
_gid 1 dag Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Delen

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Twitter

We gebruiken Twitter voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons.

Naam Retentie Functie
Doel wordt onderzocht
metrics_token
Delen

Voor meer informatie, lees de Twitter Privacyverklaring.

LinkedIn

We gebruiken LinkedIn voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons.

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
X-LI-IDC sessie Regelen van functies over meerdere pagina's
Delen

Voor meer informatie, lees de LinkedIn Privacyverklaring.

Complianz

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie.

Naam Retentie Functie
Functioneel
cmplz_all 90 days Opslaan van cookie voorkeuren
complianz_consent_status 90 dagen Opslaan van cookie voorkeuren
complianz_policy_id 90 dagen Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Delen

Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Google Fonts

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen.

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
Google Fonts API geen Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Delen

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Diversen

Naam Retentie Functie
Functioneel
tcb_google_fonts Lettertypes tonen.
pps_show_100 Laten zien van een popup.
0
pps_show_101 Laten zien van een popup.
Doel wordt onderzocht
SHR_ID
SHR:*
device_uuid
SHR_E_ENC
_gat
_ccmsi
_ccmaid
persist:hs-beacon-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
persist:hs-beacon-message-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
elementor
Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

9. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

10. Contact details

Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Talent123
Buitenom 255
2711 KB Zoetermeer
Netherlands
Website: https://talent123.nl
Email: m.vandonge@talent123.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 26 150 494

 Huidige status: GeaccepteerdHuidige status: Geweigerd

Dit cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 27 november 2019.