Bij Talent123 is duurzame inzetbaarheid een belangrijke pijler. Hiermee wordt bedoeld dat we binnen hun loopbaan bij Talent123 en bij opdrachtgevers optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van onze mensen. We bieden ruimte aan potentiële medewerkers uit kwetsbare groepen, door juist de samenwerking te zoeken met jongeren, ervaren krachten en “grijze experts”

vijftig plussers

Deze doelgroep zijn we van dienst door goed te kijken naar hun specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. We proberen het zelfinzicht van deze kandidaten te vergroten en bieden ze hulp zichzelf “opnieuw uit te vinden”. Dit doen we met behulp van persoonlijke gesprekken, door trainingen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling te geven, de presentatie van het CV onder de loep te nemen en intensief te begeleiden bij de voorbereiding van intakegesprekken. Kort samengevat doen we aan coaching, verlenen we advies en trainen we kandidaten.

Jongeren

Ook jongeren geven we op dezelfde manier coaching, training en advies. Daarnaast kijken we bij deze groep hoe de kansen en de geloofwaardigheid bij een opdrachtgever vergroot kunnen worden als ze nog geen ervaring hebben, leren we jongeren hoe je moet netwerken en putten uit bronnen en mobiliseren we geregeld een “denktank” van jonge academici, om op zoek te gaan naar oplossingen voor het probleem van een opdrachtgever