Wat hebben we in de vakantieperiode gerealiseerd

Wat zijn we aan het doen …
We hebben deze vakantieperiode hard doorgewerkt dat heeft geleid tot maar liefst acht nieuwe plaatsingen.
 
Meer weten, meedoen of verbeteringen voor en met Talent123? Neem gerust contact op een van onze teamleden www.talent123.nl/team
Vacatures www.talent123.nl/jobs
 
Plaatsingen
André is gestart als Privacy Officer bij het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten;
Antonius is gestart als Strategisch en Economisch adviseur Ruimtelijke ordening bij de Gemeente Amsterdam;
Danny is gestart als strategisch adviseur ruimtelijke ordening bij de Gemeente Haarlemmermeer;
Bart mag na zijn screening gaan starten bij de Nationale Politie als informatievoorzieningsadviseur;
Jeroen is gestart als Security en Privacy officer bij de Gemeente Rotterdam;
Klaas die we eerder bij het CAK als functioneel beheerder op een mooie klus hadden is nu gestart als functioneel beheerder sociaal domein bij de Gemeente Amsterdam;
Hans is gestart als Business controller bij de gemeente Hilversum
 
Afrondingen
Amil is na een goede start van 3 maanden op de ICT Servicedesk zoals gepland overgegaan in vaste dienst bij de Gemeente Westland. We wensen Amil heel veel succes toe;
Gustaaf heeft in rol als coördinator omgevingswet met de oplevering/presentatie van wat de nieuwe omgevingswet voor Waterschap Hollandse Delta en voor Waterschap Rivieren Land gaat betekenen de eerste fase opgeleverd. De volgende fase wordt nu voorbereid;
Marc heeft zijn klus als Leermanager Leiderschap bij veranderingen voor de Gemeente Amsterdam afgerond.
 
Intakes:
We hebben weer een behoorlijk aantal voor een aantal belangrijke projecten staan of net gehad.
Jan als Projectmanager zaakgericht werken om een vastgelopen traject bij een viertal gemeenten vlot te trekken; Bryan als verandermanager om een professionaliseringsslag bij de ICt afdeling te introduceren; Ronald als specialist aandelen participaties G4 om de statusquo en de komende strategie te bepalen; Peter als strategisch inkoopadviseur ter professionalisering van een afdeling; Johan als ontwikkelmanager ICT om een 4tal samengevoegde afdelingen tot 1 team te smeden; Eric als Projectmanager Document Management; Huber als verandermanager ICT
 
 
Vastgelopen overleg VNO/NCW en FNV
Nu het overleg is vastgelopen wordt het vraagstuk over de ZZP-ers/vast personeel en de daarbij horende uitgestelde wet DBA overgelaten aan het nieuw te vormen kabinet. Als de sociale partners het niet eens kunnen worden dan beloofd dat een interessant vraagstuk voor de kabinetsformatie te gaan worden. Dat zal naar verwachting voor een “warme herfst” gaan zorgen. Ook de SER heeft een interessant rapport geschreven.
Sinds vorig jaar mei werken we al voor al onze professionals met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zodat onze interimmers ‘veilig’ kunnen worden ingezet.
 
Naar onze klanten toe bieden we een service aan om ook hun contracten/opdrachtomschrijvingen alvast DBA proof te maken en bieden we een 3 maandelijks check aan zodat periodiek alle contracten getoetst worden en ook zij goed beschermd met inhuur aan de gang kunnen blijven. Werkt u als interimmer of als opdrachtgever en wilt u meer weten wat we in deze voor u kunnen betekenen neem contact op met een van onze consultants of met Marcel van Donge, M. m.vandonge@talent123.nl T. 06 26 150494