UPDATE VAR: Wetsvoorstel door de Tweede Kamer

De VAR verdwijnt per 2016, indien de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel na het zomerreces. De Tweede Kamer is namelijk al akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR.  Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, kunnen opdrachtnemers geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen,  dit gaat echter niet door. 

 

Toelichting
De Belastingdienst gaat wel de overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen. Indien er wordt gewerkt volgens de (voorbeeld)overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt. De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over de manier waarop de Belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer beschouwd. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting bepaalt de Belastingdienst of zij de inkomsten beschouwd als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Indienen van opdrachtovereenkomsten
Om te voorkomen dat kort voor 2016 een stroom van model opdrachtovereenkomsten moeten worden nagekeken door de Belastingdienst, is er reeds al de mogelijkheid om de overeenkomsten te laten controleren. Zowel opdrachtgevers als zzp’ers kunnen nu al van deze dienst gebruik maken. U kunt dan uw overeenkomst sturen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl . De Belastingdienst tracht de overeenkomsten binnen 6 weken nagekeken te hebben.

Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar opdrachtgevers en zzp’ers nu al mee werken. Ook zzp’ers kunnen een overeenkomst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de zzp’er deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Oftewel als de zzp’er bij meerdere opdrachtgevers dezelfde werkzaamheden doet, dan kan een contract meerdere malen worden gebruikt. Anders kan hij beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector. Dit scheelt in de administratieve lasten van de zzp’er. Daarnaast zegt de beoordeling alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Welke gegevens moet u meesturen?
Als u een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt om te beoordelen, moet u de volgende gegevens meesturen:

  • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt
  • soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair
  • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN
  • of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld
  • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken
  • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert
  • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen
  • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden

U kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden. Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze meesturen.

Eigen keuze
U kunt altijd kiezen tussen een voorbeeldovereenkomst of een eigen overeenkomst. U bent ook niet verplicht uw overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een voorbeeldovereenkomst is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Bron: Belastingdienst