UPDATE VAR: Wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer

Momenteel is het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in behandeling bij de Eerste Kamer, die een kritisch standpunt inneemt ten opzichte van de nieuwe wet. De vaste commissie Financiën beschrijft het verschil tussen de VAR en de voorbeeldovereenkomst als onduidelijk. De fracties van CDA, ChristenUnie en D66 willen eerst de resultaten van het IPO-ZZP-onderzoek afwachten en betogen voor een uitstel van de nieuwe wet.


Als reactie op de antwoorden van Staatssecretaris Wiebes, heeft de Eerste Kamer aangegeven een tweede ronde van schriftelijke vragen te willen houden. De vergadering van de commissie Financiën staat gepland op dinsdag 6 oktober aanstaande. Onder voorbehoud staat de plenaire vergadering en stemming gepland op dinsdag 27 oktober aanstaande.

Normaal gesproken kunt u als ZZP’er vanaf september een VAR voor het volgende jaar aanvragen. Indien de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, verdwijnt de VAR met ingang van 2016.  Hierdoor hoeft u voor 2016 geen VAR aan te vragen. Mocht u als ZZP’er toch een VAR-aanvraag voor 2016 indienen bij de Belastingdienst dan zal deze niet worden behandeld. De belastingdienst zal eerst de besluitvorming van de Eerste Kamer afwachten. Een VAR voor 2015 kunt u nog wel aanvragen.

De Belastingdienst heeft 1 oktober de eerste twee voorbeeldovereenkomsten geplaatst op de website. De komende periode zullen meer voorbeeldovereenkomsten volgen. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens de voorbeeldovereenkomst, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Daarom is het handig om een voorbeeldovereenkomst te gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Bron:Belastingdienst
Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, B
ZiPconomy