Opdracht in de Waterketen

Een mooi voorbeeld van de huidige opdracht van Daan als Clusterhoofd Waterketen.

Wilt u meer weten over de opdracht of wat wij voor u kunnen betekenen neem gerust contact op met Milou van der Starre of Marcel van Donge.

Organisatie
De afdeling Waterketen zorgt voor schoon water voor mens, dier en natuur door het transporteren en zuiveren van afvalwater en het verwerken van zuiveringsslib. Daarbij werken we samen met de partners in deze keten, gemeenten en drinkwaterbedrijf. De organisatie heeft de ambitie om in 2025 klimaat- en energieneutraal te zijn, de afdeling waterketen heeft hierin een stevige opgave als grootste energieverbruiker van heel de organisatie.

Speerpunten: innovatie van beheer & techniek, assetmanagement en versterking van de procesautomatisering, van afval naar grondstof denken en de energie- en klimaat opgave.

Het cluster Kennis & Ontwikkeling (K&O) opereert vooral op strategisch niveau, gericht op nieuwe ontwikkelingen, innovatie en de doorvertaling naar beleid en beheer. Samenwerking met de andere K&O clusters, kennisinstituten en partners is een belangrijk onderdeel van het werk. K&O adviseert aan afdelingshoofd, directie en bestuur, aan de andere kant is er een stevige verbinding met de beheerclusters (Noord en Zuid).

Je neemt de functie clusterhoofd Kennis & Ontwikkeling waar. Je geeft dagelijks leiding aan een team van adviseurs, projectleiders en ondersteuners, circa 24 medewerkers. Je bent integraal verantwoordelijk en rapporteert aan het afdelingshoofd Waterketen. Je bent een sterke people-manager die medewerkers coacht, begeleidt en motiveert. Je bent doelgericht en weet goed met interne klanten om te gaan.

Opdracht
Als sterke peoplemanager coach je medewerkers en begeleidt motiveert deze. Doel van je inzet is het sturen op resultaat en het vormen van een sterk team, dat de denktank van de afdeling vormt en dat de beheerclusters ondersteunt bij de optimale uitvoering van het dagelijkse werk. Focus en samenhang aanbrengen in de verschillende werkzaamheden, een stevigere verbinding met de strategische doelen van de directie is onderdeel van de opdracht. Het hoofd K&O maakt onderdeel van het MT waterketen, bestaande uit 3 clusterhoofden, procesmanager, afdelingssecretaris, business controller en het afdelingshoofd.

Eerste terugkoppeling van Daan:

Wist je dat:

– per jaar 140.000 kg medicijnresten en hormoonstoffen in het water worden aangetroffen?
– 1 op de 5 vissen in Engeland inmiddels trans gender zijn wegens chemicaliën door de mens?

Wist je verder dat:

– Het Hoogheemraadschap in jouw regio hiermee bezig is om deze resten uit het afvalwater te zuiveren?
– De organisatie in 2017 de Water Innovatie prijs heeft gekregen juist voor een nieuwe manier (project   GE(O)ZOND water ) om medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren? Dus op een mooie manier schoon én gezond water teruggeeft?
– Waterschappen zorgen voor dijken zodat jij droge voeten houdt?
– Zich bezighouden met volledig klimaat neutrale bedrijfsvoering?
– Tussendoor ook nog met leuke startups werken die Methaangas (meest vervuilende gas!) volledig afbreken in CO2?
– Ook nog eens uit afvalwater slib haalt die weer in een circulair proces wordt gebruikt?
– Ervoor zorgen dat de visjes in het slootwater goed water hebben?

Met andere woorden, wat een mooie opdracht heb ik in het cluster Waterketen om deze organisatie het komend jaar verder te helpen!