10 oktober ‘Rijnlands Gidsen’ van besturen en directies bij Talent123

Adviseur inkoop en contractmanagement

Door
Jaap van der Mei NaarRijnlands.nl
Harold Janssen DeLimes.nl
Marcel van Donge Talent123.nl

Veel organisaties zijn op weg naar het werken met zelfsturende teams. Bijvoorbeeld in de langdurige zorg en gemeentes. Koplopers laten zien dat dit tot betere kwaliteit leidt, het werkplezier verhoogt en dat er per saldo meer waarde toegevoegd wordt.
Tegelijk zijn er maar weinig bestuurders die beseffen dat dit ook om een ander besturingsvisie vraagt. Waarom dat nodig is? De kern van het succes van zelfsturing blijkt samen te hangen met het hebben en ervaren van eigenaarschap. Binnen de gangbare Angelsaksische besturingsvisie is daar geen plaats voor. Daar worden zaken gedelegeerd. Daar denkt men aan het eind van de dag: “Heb ik het wel goed gedaan in de ogen van de baas?”. In een Rijnlands bestuurde organisatie waar het eigenaarschap overgedragen is naar de zelfsturende teams denkt men: “Hebben wij het wel goed gedaan in de ogen van mijn cliënt, collega’s of de familie?”
Als je dit eenmaal beseft, krijgt het verandertraject een totaal ander karakter. De omslag van Angelsaksisch naar Rijnlands is niet iets wat je uitrolt, maar is een ware paradigmashift. En dan niet bij een persoon, maar bij honderden zo niet duizenden. Totaal andere, en veelal onbekende, veranderkundige interventies en aanpakken zijn dan nodig. Daar kunnen bestuurders wel wat hulp bij gebruiken. Zowel bij het formuleren van een besturingsvisie als bij het laten ontstaan van zo’n paradigmashift.
De kennis daarover hebben we in huis. Waar een tekort aan is, zijn mensen die met die kennis kunnen acteren als ‘rechterhand’ van de bestuurder. Niet alleen de zorgsector, maar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke overheid heeft er baat bij dat die lacune ingevuld wordt.

Op basis van deze gedachte is het idee ontstaan om een ‘klasje’ te vormen van mensen die deze lacune op willen vullen. Misschien is het beter om te spreken van een reisgezelschap dat op ontdekking uit gaat. En er valt heel wat te ontdekken. Als we vanuit onze eigen praktijkervaring redeneren gaat het om de volgende onderwerpen:
De nieuwe richting. Je zou dit nog kunnen onderscheiden in organiseren op basis van de Rijnlandse waarden en het inzetten van zelfsturing om eigenaarschap te creëren. En deze richting plaatsen in de grotere ontwikkeling waar we als maatschappij in zitten.
Het Rijnlands zijn. Hierbij past een zin als ‘van zienswijze naar zijnswijze’. Rijnlands cognitief begrijpen is één, er op een natuurlijke manier naar handelen is twee. Zeker in een verwarrende overgangsperiode. Dat vraagt om een ‘diepe’ verankering.
De passende veranderkundige aanpak. Zoals het Anglo-Amerikaans ons de afgelopen 25 jaar sterk beïnvloed heeft, zo zijn we ook besmet met een veranderkundige aanpak vol met implementeren, plannen van aanpak, uitrollen etc. De andere aanpak breekt hier mee. Zelfs zo fundamenteel dat je ook op dit punt kunt spreken van een paradigmashift. Pas na het ‘door krijgen’ van de andere aanpak is vertaling naar praktische vormen en het ontwerpen van interventies opportuun.
Goed voorleven, of ‘doen zoals je wilt worden’, is een mooie leidraad voor een gids van een bestuurder, maar je zult haar eerst moeten halen voor je haar kunt gidsen. En onderweg moet de verbinding wel in stand blijven. Een vak apart, met wederzijds vertrouwen als fundament.
En uiteindelijk dient er ook nog voldoende brood op de plank te komen. Welke zakelijke vormen passen nou goed bij de rol van zo’n Rijnlandse rechterhand?

Programma
Na een kennismaking zullen we dit toelichten en aanvullen met jullie ideeën. En na een hapje en een drankje zullen we afspreken hoe we de trektocht verder inrichten.

Praktisch
Een paar praktische gegevens:
Datum 10 oktober
Start 16 uur
Einde ?

Plaats
Talent123, Buitenom 255, 2711 KB, Zoetermeer;
Eten en drinken wordt voor gezorgd;
We hebben reeds een 14 -tal deelnemers ‘warme’ deelnemers;
Interesse om aan te sluiten? neem contact en ga met ons in gesprek.