ministerie-Onderwijs-Cultuur-Wetenschap6

Het informatiesysteem Gefis is een verouderde maatwerkapplicatie, die geëxploiteerd wordt op een  mainframe platform. Na de introductie van de zogenaamde componentenarchitectuur voor het bepalen van het recht en de hoogte van de bekostiging van onderwijsinstellingen, wordt slechts een deel van de functionaliteit van Gefis gebruikt; verplichten en betalen. Op basis van een succesvolle proefopstelling van een SAP Grantor Management oplossing is besloten Gefis te vervangen door een standaard SAP.

Met het vervangen van Gefis wil DUO het bekostigingsproces en de informatievoorziening optimaliseren en voorzieningen inrichten voor vereenvoudiging en adequaat toezicht.

Verantwoordelijk voor het opleveren van de deliverables van het deelproject non – SAP  en het overall testtraject, waaronder een door de stakeholders geaccepteerd functioneel ontwerp

  • systeemwijzigingen; testplannen
  • scripts en rapporten
  • Vakmatige taken
  • het opleveren en uitvoeren van (bestaande)  project en faseplannen voor het deelproject
  • Realisatie non – SAP en een Master – en detailtestplannen.
  • samenstellen en aansturen van een multidisciplinair team voor Realisatie non – SAP;

samenstellen en aansturen van een

  • Overall testteam;
  • Leveren van ondersteuning aan andere deelprojecten;
  • Aansturen van externe (ict) leveranciers