Transformatiemanager Sociaal Domein

Deadline: Vrijdag 24 augustus
Regio: Gelderland
Periode: 17 sept 2018 – 17 sept 2019
Uren per week: 30-36 uur
Verlengingsopties: Ja
Gesprekken: 11 en 12 september
Contact: Milou van der Starre
✉ m.vanderstarre@talent123.nl

Organisatie:
Een gemeente in Gelderland heeft de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheid gekregen in het sociaal domein. Diverse uitvoerende afdelingen van het sociaal domein zijn samengebracht in het cluster WPI (Werk, Participatie, en Inkomen).

De transformatie is nog een behoorlijke uitdaging. Dit gaat hem onder andere zitten in de werkprocessen die gestroomlijnd moeten worden over de afdelingen, het aanscherpen van de transformatiebeweging, alles passend bij het tempo van en met de aanbieders. Het hoofddoel is om de transformatieopgave in de praktijk te brengen.

Verantwoordelijkheden:
• Door ontwikkelen van de visie op de uitvoering sociaal domein;
• Deze visie vertalen naar werkbare doelen en hier sturing aan geven;
• Leiding geven aan afdelingsmanagers van het cluster Werk Participatie en Inkomen;
• Samen met de afdelingsmanagers werkprocessen op elkaar afstemmen en deze efficiënter maken binnen de bestaande beleidskaders;
• Zorgen dat de afdelingen binnen gestelde financiële kaders blijven;
• Het door ontwikkelen van de samenhang van de verschillende afdelingen van het sociaal domein;
• Innovatie onder andere door technologische vernieuwingen te implementeren.

Kennis- en ervaringsvereisten:
• WO werk- en denkniveau;
• >5 jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Recente ervaring in het sociaal domein, specifiek gericht op de operatie hiervan;
• Recent >5 jaar ervaring met veranderingsopgaven en de uitvoering ervan;
• Gemeentelijke ervaring;
• Bestuurlijke ervaring.

Wensen:
• Afgeronde WO opleiding;
• Portfolio met voorbeelden van projectresultaten.

Competenties:
• Overtuigingskracht
• Samenwerken
• Communicatief
• Politiek-bestuurlijke sensitief
• Verbinder

Cv eisen:
Cv opgesteld in het Nederlands, inclusief indicatie uurtarief en toelichting op de eisen en wensen.

Waarom Talent123?
Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op de overheid en mensgericht te werk gaat.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden – Initiatief – Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren, Ontwikkelen en Detacheren

Print Friendly, PDF & Email