Implementatiemanager OJZ

Deadline: Dinsdag 14 augustus 2018
Regio: Noord-Holland
Startdatum: September 2018
Periode: 7 maanden, 32 uur per week
Optie tot verlenging: Mogelijk
Gesprekken: 27-30 augustus
Referentienummer: 20180808001
Contact: Nadine Ketelaars

Organisatie/Functieomschrijving:

Momenteel heeft deze gemeente een gemeentelijk programmateam op het gebied van Onderwijs Jeugd en Zorg wat zich bezighoudt met het aansturen en faciliteren van teams in de wijk. Deze teams worden gevormd door professionals en zorgaanbieders. Echter wordt dit opgeheven. Een deel van de taken van dit programmateam wordt overgenomen door de aanbieders in de stad die ook deelnemen aan de uitvoering van deze dienstverlening. Een ander deel wordt belegd in de lijn van de RvE OJZ. Als implementatiemanager dien je dit gemeentelijke proces, het overnemen en beleggen van de gemeentelijke taken van het programmateam in de lijn binnen OJZ vorm te geven en tot resultaat te brengen. Per 1 april 2019 zal het huidige programmateam worden opgeheven.

 Werkzaamheden:

 • Inventarisatie van huidige afspraken mbt de gemeentelijke verantwoordelijkheden en uitzoeken of deze afspraken ongewijzigd gecontinueerd kunnen worden of dat er wijzigingen nodig zijn;
 • Ontvlechten, verder uitdiepen van verdeling verantwoordelijkheden van de gemeente en van de aanbieders;
 • Voorstel doen voor de wijze waarop de gemeentelijke verantwoordelijkheden in de lijn opgepakt en belegd kunnen worden, welke afspraken daarvoor nodig zijn etc.;
 • Implementeren van deze afspraken en gemeentelijke verantwoordelijkheden zodat de gemeente de aanbieders in het programma faciliteert bij het uitvoeren van de opdracht en het overnemen van de aansturing en uitvoering.

Kennis- en ervaringsvereisten:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring met de Wmo, Jeugdwet en Multiprobleem in een grote gemeente;
 • Ervaring met de gemeentelijke financiële werkwijze;
 • Kennis van en ervaring met gemeentelijke IV/ICT inrichting;
 • Kennis van en ervaring met huisvesting van sociale wijkteams;
 • > 5 jaar ervaring met functioneren in een complex krachtenveld waarbij betrokkenen verschillende belangen hebben;
 • > 5 jaar ervaring om vanuit een niet hiërarchische positie tot snelle besluitvorming binnen een organisatie te komen;
 • > 5 jaar ervaring en daadkracht met mensen in positie brengen zodat zij gemaakte afspraken daadwerkelijk kunnen implementeren.

Competenties:

 • Omgevingsbewust;
 • Analytisch;
 • Samenwerken;
 • Initiatief;
 • Organisatiesensitief;
 • Overtuigingskracht.

CV-eisen:

Cv opgesteld in het Nederlands, inclusief indicatie uurtarief en toelichting op de eisen en wensen.

Waarom Talent123?:

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals.  Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op de overheid en mensgericht te werk gaat.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden – Initiatief – Lef

Waar zijn we goed in: Organiseren, Ontwikkelen en Detacheren

Print Friendly, PDF & Email