Coördinatie (Functioneel) applicatiebeheerder:

Mijn naam is Hanco van Tol. Ongeveer een jaar geleden ben ik in contact gekomen met Talent123. Ik was op zoek naar een nieuw uitdaging en kwam in contact met Marcel. We hadden direct een goede klik en uiteindelijk een match bij de rol van Functioneel applicatiebeheerder bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg voor het Sociaal Domein. De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een leuke klant met een open en gezellige sfeer. Ik kan er mijn ideeën kwijt en ze willen samen met mij als externe adviseur nieuwe trajecten oppakken die bijdragen tot een verbetering van de dienstverlening.

Op dit moment denk ik mee over de inrichting van Functioneel- en Applicatiebeheer binnen de Gemeente Leidschendam, Voorburg, Duivenvoorde en Wassenaar. Er zijn een aantal functioneel applicatiebeheerders en ze willen de dienstverlening graag verder professionaliseren. Daarnaast hou ik me bezig met het meedenken over een monitor Sociaal Domein (Datawarehouse). Kortom een zeer diverse en uitdagende rol, waar ik Talent123 zeer dankbaar voor ben.

Inrichting en oplevering ICT voorzieningen nieuwe stadhuis binnen kader van programma de moderne overheid.

Fons de Jong:

Als projectleider ICT verantwoordelijk voor de oplevering ICT voorzieningen locatie Wilhelminalaan Leidschendam. Aansturing uitvoering ICT project alle voorzieningen inclusief het op elkaar laten aansluiten van de ICT Europese aanbestedingen.

Medewerker Sociaal Domein Jeugd en WMO :

Yvonne Thakoer:

Ik doe diverse werkzaamheden voor het Jeugdteam als voor het Zorg WMO team bij de gemeente Leidschendam – Voorburg. Ik werk daar met de systemen  Centric – GWS4all (o.a Suite4 Jeugdzorg) en Verseon. In het begin dacht ik dat het niets voor mij zou zijn om op twee verschillende afdelingen te werken. Maar 2 dagen hier en 2 dagen daar is nu juist iets dat heel prettig vind. Wat ik kan, probeer ik goed te doen. Het werk bij de Gemeente is precies waar ik op zoek naar was.

Verzorgen groepsessies taken, verantwoordelijkheden en rollen alsmede outline Plan van aanpak WMO beleid en kwaliteit.

Marcel van Donge:

Het begeleiden en modereren van sessies met WMO beleid en WMO met als doel komen tot heldere doelstellingen, resultaten en taakverdeling.

opzet outline contractmanagement WMO/sociaal domein

Marcel van Donge/Hetty Welschen:

Het inventariseren en analyseren huidige situatie om te komen tot ambities, doelen en resultaten en opdracht voor de inrichting van contractmanagement