Talent123.nl ziet innovatie als de beste weg naar continuïteit en groei voor uw organisatie. Hiermee kunnen we helpen met behulp van advies, ontwikkelmanagement en detachering. Uw bedrijfsstrategie vertalen we in realistische ambities, haalbare doelstellingen en duidelijke plannen. Dat doen we door gebruik te maken van de kracht waarover uw eigen organisatie beschikt en door talenten buiten uw organisatie beschikbaar te maken.

Advies

We proberen snel inzicht te krijgen in de uitdaging waar uw organisatie voor staat en dragen verbeteringen aan. Allereerst kunnen we u helpen met het vertalen van een visie of strategie naar haalbare doelen, maar we kunnen ook de innovatie binnen uw organisatie verder onder de loep nemen. Zo kunnen we u een groep jonge academici ter beschikking stellen, die aan de gang gaat met het door u aangereikte vraagstuk. Uiteindelijk ontvangt u een presentatie, een verslag van de bevindingen en een aantal oplossingsrichtingen.

Ontwikkelmanagement

Op basis van de gekozen doelen en oplossingen kunnen we uw interne bedrijfsvoering inrichten. Dit doen we met behulp van inrichtings- en optimaliseringsplannen en door samen met u op zoek te gaan naar een verander- en innovatiestrategie. We zullen ook kijken naar de inspanningen die nodig zijn om uw ambities te verwezenlijken. Vaak geven we workshops om veranderprocessen binnen uw organisatie te begeleiden en ontwikkelprogramma’s voor uw personeel samen te stellen.

Detachering

Ook kunnen we u van dienst zijn met het leveren van uiteenlopende programma- en projectdiensten. Dit doen we door van tevoren goed in te schatten wat de benodigde inspanningen zijn om uw ambities te verwezenlijken. Op basis daarvan kunnen we inrichtingsplannen maken, uw processen optimaliseren en zonodig talenten van buiten de organisatie aantrekken. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan het vervullen van een interim positie in de lijnorganisatie die de besproken veranderingen door kan voeren, een sterke projectleider of andere projectmedewerker. Hiervoor beschikken wij over een uitgebreid netwerk aan goede ZZP’ers en