UPDATE VAR: Wetsvoorstel door de Tweede Kamer

De VAR verdwijnt per 2016, indien de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel na het zomerreces. De Tweede Kamer is namelijk al akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR.  Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, kunnen opdrachtnemers geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen,  dit gaat echter niet door. 

De VAR verdwijnt, de BGL is de vervanger

Zoals aangekondigd, is er nu een wetsvoorstel ingediend waarbij de huidige VAR wordt afgeschaft. Vooral voor opdrachtgevers is dit een grote verandering. Wat gaat er veranderen? Momenteel kennen we vier verschillende soorten Verklaringen arbeidsrelatie (VAR). Wanneer een opdrachtnemer in het bezit is van een VAR-wuo of een VAR-dga vrijwaart zo’n VAR nu de opdrachtgever van de verplichting om loonbelasting en sociale premies in te houden op de vergoeding. Deze vrijwaring gaat verdwijnen.

Besparing op uitzendkosten en/of inhuurkosten dmv payrolling

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid neemt de vraag naar ondersteuning bij het inrichten van de flexibele schil toe. Zo veranderen er vanaf 2015 een aantal zaken en beperkingen waar u als werkgever en inlener van flexibele arbeid rekening mee moet houden, bijvoorbeeld: Vanaf 1 januari 2015 mag u als werkgever geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke contracten van 6 maanden en korter; Vanaf 1 januari 2015…

Talent123 in Top 10 leveranciers NS

De NS schrijft het volgende: Afgelopen jaar hebben we 460 uitvragen ingevuld. De meest uitgevraagde opdrachten waren die van Software Ontwikkelaar, Testanalist, Projectleider en Projectondersteuner. Hieronder nog een aantal facts, de top 10 van meest uitgevraagde functies en de top 10 van leveranciers die de meeste opdrachten gegund kregen het afgelopen jaar.