Talent123 zelftest

Deze test, die werkt met je competenties en overtuigingen, geeft je een beter beeld van je persoonlijkheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Er wordt onder andere gekeken naar zaken als je denkkracht, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, vermogen om te sturen en risico te managen. De test bestaat uit 25 vragen en kost een paar minuutjes van je tijd.

Verdwijning VAR, Wet DBA… Neemt u het risico of onderneemt u actie?

Op 19 januari wordt het wetsvoorstel DBA voorgelegd in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer. Waarover de stemming naar verwachting volgende week plaatsvindt. Hoe dan ook, Talent123 is er klaar voor. De contractering via Talent123 is conform de nieuwe regelgeving met een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Werken met Talent123 heeft als voordeel dat u geen risico loopt op naheffingen van de belastingdienst.

UPDATE VAR: Talent123 anticipeert op goedkeuring wetsvoorstel

Talent123 is druk bezig geweest om onze professionals die zekerheid te geven omtrent zelfstandigheid en hoe om te gaan met de nieuwe regelgeving indien de VAR verdwijnt vanaf 1 april. Wat wij u kunnen bieden, is contractering via Talent123 conform de nieuwe regelgeving en met een overeenkomst die al door de Belastingdienst is goedgekeurd. Talent123 kunt u nu al die zekerheid bieden.

UPDATE VAR: Wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer

Momenteel is het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in behandeling bij de Eerste Kamer, die een kritisch standpunt inneemt ten opzichte van de nieuwe wet. De vaste commissie Financiën beschrijft het verschil tussen de VAR en de voorbeeldovereenkomst als onduidelijk. De fracties van CDA, ChristenUnie en D66 willen eerst de resultaten van het IPO-ZZP-onderzoek afwachten en betogen voor een uitstel van de nieuwe wet.

Nieuwe website online dus tijd voor taart!

De Maison Kelder gebak staat klaar, kopje koffie erbij en het is zover. We vieren dat de nieuwe website van Talent123 is ontworpen en online is. Een uitgesproken gelegenheid om twee zaken te combineren; de nieuwe website vieren en direct een workshop krijgen. Om de nieuwe website te kunnen gebruiken, is een kort maar krachtige workshop in WordPress van belang, want daar draait onze website op.

UPDATE VAR: Wetsvoorstel door de Tweede Kamer

De VAR verdwijnt per 2016, indien de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel na het zomerreces. De Tweede Kamer is namelijk al akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR.  Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, kunnen opdrachtnemers geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen,  dit gaat echter niet door. 

Een nieuwe werknemer, dus even voorstellen…

Sinds twee maanden heb ik het genoegen om Talent123 mijn nieuwe werkgever te noemen. Een   nieuwe uitdaging, daar hou ik van. Persoonlijke ontwikkeling is mijn doel, altijd al geweest. Zowel op de dansacademie, waarbij de ontwikkeling voornamelijk op lichamelijk niveau plaatsvond, als op de Universiteit, waarbij de ontwikkeling voornamelijk mentaal tot stand kwam. Buiten je comfort-zone treden is volgens mij het meest effectieve en waardevolle leerproces over jezelf.

De VAR verdwijnt, de BGL is de vervanger

Zoals aangekondigd, is er nu een wetsvoorstel ingediend waarbij de huidige VAR wordt afgeschaft. Vooral voor opdrachtgevers is dit een grote verandering. Wat gaat er veranderen? Momenteel kennen we vier verschillende soorten Verklaringen arbeidsrelatie (VAR). Wanneer een opdrachtnemer in het bezit is van een VAR-wuo of een VAR-dga vrijwaart zo’n VAR nu de opdrachtgever van de verplichting om loonbelasting en sociale premies in te houden op de vergoeding. Deze vrijwaring gaat verdwijnen.